Cookies

Formålet med webinaret er at give ansøgere en grundlæggende forståelse af, hvordan man opbygger en god Work Package (WP) i et Horizon 2020-projekt. Der vil være flere gode råd til struktur og udformning af WP’er.

Indhold
Vi går med det dette webinar i dybden med opbygningen af en WP og kommer med gode råd til struktur, omfang og synergi mellem WP’erne. Vi har desuden besøg af en erfaren ansøger, professor Peter Gorm Larsen fra AU, der vil komme med gode råd til processen med udarbejdelse af WP’er.

Selve forløbet i Horizon 2020-projektet er beskrevet i implementeringsafnittet i ansøgningen, og dér er Work Packages (WP) et vigtigt redskab til at vise, hvordan projektet vil blive eksekveret. Det er derfor essentielt, at man som ansøger sørger for at WP’erne i ansøgningen fremstår klare, struktureret og ikke mindst skaber tillid om, at i så fald at projektet opnår støtte, kommer det til at køre på skinne.

Webinaret henvender sig til både ansøgere og rådgivere, som gerne vil blive skarpere på, hvordan en god WP er struktureret i en Horizon 2020-ansøgning, og hvordan man sikrer den bedste proces med at udforme en WP sammen med sit projektkonsortium.