Cookies

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er EU’s program for eliteforskning. Webinaret går i dybden med, hvordan du som forsker eller rådgiver er bedst klædt på til at søge ERC-midler. Webinaret vil blive afholdt på engelsk.

Indhold

Vi vil tage udgangspunkt i ansøgnings – og bedømmelsesprocessen for Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Starting Grant og Consolidator Grant, der henholdsvis retter sig mod forskere, som har haft deres ph.d. grad i 2 – 7 år og 7 – 12 år.

Du får viden om og tips til at skrive en succesfuld ERC-ansøgning og brugbar insiderviden fra en evaluator. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Oplægsholderne vil være modtager af ERC Starting Grant, Klinisk Lektor Bo Chawes, Københavns Universitet, samt ERC-evaluator Professor Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet.