Cookies

Formålet med webinaret er at give overblik over Horizon 2020’s syv Joint Technology Initiatives (JTI’er) med industrien. JTI’erne udmønter væsentlige dele af programmets budget til forskning og innovation inden for sundhed, bioøkonomi, IT, transport og energi.

Indhold

Vi vil i løbet af webinaret komme ind på:

– Hvad der adskiller JTI’erne fra de øvrige partnerskaber under Horizon 2020

– Rationalet bag JTI’erne og deres plads i det europæiske forsknings- og innovationslandskab

– Industrisammenslutningerne bag initiativerne og initiativernes individuelle særtræk

– Hvordan JTI’ernes topics bliver til, JTI’ernes opslags- og ansøgningsprocedurer

– JTI’ernes forventede rolle i det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027).

Vi har særligt fokus på Innovative Medicines Initiatve (Sundhed), Biobased industries og Fuel Cells and Hydrogen, FCH (Brint-og Brændselsceller), som er JTI’er med stor dansk deltagelse. De øvrige partnerskaber ECSEL (elektroniske komponenter og systemer); SESAR (luftfartssystemer); Clean Sky 2 (bæredygtig luftfart) og Shift2rail (Jernbane) berøres kun lidt.