Cookies

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så lyt med, når vi stiller skarpt på planer, programmer og penge i EU til at knække cancer i Europa, og hvad initiativerne betyder for Danmark.

Fokus på webinaret

Webinaret vil give dig en indføring i EU’s nye kræfthandlingsplan og en introduktion til EU’s mission om cancer samt de forsknings-og innovationsopslag, som du vil kunne søge under dette initiativ. Opslagene offentliggøres i december.

Webinaret vil endvidere præsentere programmerne EU4Health og Digital Europe samt stille skarpt på, hvordan disse programmer skal bidrage til indsatsen mod cancer gennem støtte til e-infrastrukturer og midler til konkrete sundhedsprojekter, som aktører i Danmark kan søge.

Som afrunding på webinaret giver Kræftens Bekæmpelses forskningschef et bud på, hvad EU’s initiativer på kræftområdet kunne få af betydning for dansk kræftforskning og forebyggelsen og behandlingen af kræft i Danmark i årene fremover.