LEDER

Vi ser grønt

Kontorchef Anders Ødegaard, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

leder
I disse år er milliarderne til forskning og innovation grønne. Det gælder uanset, om vi vender blikket indad eller udad. Ny viden er kilden til fremtidens grønne fremskridt i Danmark og i Europa.

Sidste år øremærkede Danmark 1,5 milliard kroner til grøn forskning, og i år er der igen flere midler på vej. Grøn er også farven på de 7,5 milliard kroner, som Horizon 2020 nu afsætter til forskning og innovation i et særligt opslag. Beløbene vidner om, at der er behov for forskning og innovation, hvis vi skal finde løsningerne på de globale klima- og miljøudfordringer, som vi står overfor uanset, om vi bor i København, Köln eller Krakow. De mange milliarder skal banen vejen for, at vi som nation og som en del af det europæiske fællesskab realiserer de grønne fremtidsvisioner. Regeringens mål er, at Danmark i 2030 har reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Samme takter lyder i EU, hvor ambitionen er, at Europa bliver det første klimaneutrale kontinent i 2050.

Grøn fordel

De grønne danske forskningsmilliarder sætter en ambitiøs grøn retning for Danmark med blandt andet et mere klimavenligt landbrug og mere grøn energi til at opvarme vores huse. Nu er EU så klar med 7,5 milliard kroner til at løfte den grønne omstilling i Europa via et ambitiøst Green Deal-opslag. Opslaget byder på 10 indsatsområder, der spænder fra klimaneutrale byer til bæredygtig indpakning

“Vi er grønne frontløbere, og som lille land vinder vi ved at samarbejde med udlandet.”

af vores fødevarer. Opslaget efterlyser idéer, bud på nye løsninger og test eller udvikling af nye, innovative miljø- og klimateknologier. Den mulighed bør danske forsknings- og innovationsmiljøer gribe, og de har både et stærkt fundament og incitament for at samarbejde med forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. Vi er grønne frontløbere, og som lille land vinder vi ved at samarbejde med udlandet. Det bør vi udnytte til at tænke større og byde ind på de mange muligheder, som det europæiske Green Deal-opslag rummer.

I tilblivelsen af Green Deal-opslaget har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen varetaget danske forskningsinteresser og sat vores præg på de nye opslag. Vi har i forhandlingerne i EU-regi om Green Deal-opslaget stået på, at opslaget skal rumme et overskueligt antal indsatsområder og emner. Vi har også ønsket, at Green Deal-opslaget både finansierer mindre projekter med mindre budgetter og store projekter med store budgetter. Samfundsvidenskab og humaniora er også solidt afspejlet i opslaget – for ét er de teknologiske løsninger, noget andet er at undersøge f.eks., hvordan vi ændrer din og min adfærd i en mere grøn og bæredygtig retning.

Mere grønt

Grønt er også den røde tråd i det nye europæisk forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe, som åbner ved årsskiftet. Cirka hver tredje krone bliver øremærket til projekter med et grønt fokus. Også her har vi fra dansk side arbejdet på at præge de kommende ansøgningsmuligheder inden for det grønne område. I tæt samspil med repræsentanter fra sektoren har vi præsenteret vores ønsker til Europa-Kommissionen til de nye grønne klynger i Horizon Europe. Vi håber, at rettidig omhu betaler sig – det gælder både i forhandlingerne i EU-regi, indsatsen for en grønnere fremtid og information til dig om mulighederne i det sidste store opslag i Horizon 2020 og det nye Horizon Europe-program.

I magasinet kan du læse om mulighederne i Green Deal-opslaget, få fif til din ansøgning og møde forskere, der bidrager til den grønne omstilling. Den 25. og 26. november inviterer vi til digital kickoffkonference om Horizon Europe. Vi glæder os til at ’se’ dig.