BAGGRUND

Vejen til fem års forskningsfrihed

Alle forskere drømmer om at hellige sig deres forskning 100 procent. Penge fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) kan finansiere forskning i op til fem år. Her deler vi nogle af vores råd til at komme godt på vej med din ansøgning.

ERC udbyder frie forskningsmidler, og derfor ansøger du som forsker på din egen, excellente idé. Idéen er fundamentet for din ERC-ansøgning og skal derfor være ambitiøs, kreativ, modig, interessant og tilbyde potentielle brud med state-of-the-art inden for dit forskningsfelt og gerne beslægtede felter. Desuden skal idéen være noget, du drømmer om at arbejde med i fem år. Så tænk; hvad drømmer jeg virkelig om at forske i? Hvad er ikke undersøgt inden for mit område, som jeg og mine kollegaer savner svar på?

Kend state-of-the-art
Der er helt centralt, at du kender til stateof- the-art inden for dit forskningsfelt. I din ansøgning skal du nemlig vise, at du behersker state-of-the-art, og du skal anskueliggøre, hvordan din idé kan bryde med state-of-the-art. Din idé skal endvidere adskille sig fra dine idéer til andre forskningsprojekter ved at rumme høj risiko med potentiale for højt afkast (High risk/High gain). I kontrast til andre fonde og programmer i Horizon 2020 støtter ERC nemlig kun forskning med høj risiko. Så betragt derfor ERC som en sjælden chance for at vove noget nyt, der reelt kan gå galt, eller som ikke er helt ligetil. Det kan f.eks. være, at du vil udvikle en ny metode, generere og anvende ny empiri eller kombinere metoder fra fjerntliggende faggrene. Demonstrér, at du har modet og evnerne til at gå nye veje for at skabe videnskabelige nybrud.

Vis at du har ERC-potentiale
Forskere søger om et ERC-projekt alene, så udover at beskrive din idé, skal du også med al tydelighed vise, at du er den rette til at udføre den. Dit CV, track record og ansøgning skal tydeliggøre, at du har baggrund og potentiale til at vokse som forsker og bidrage til videnskaben med banebrydende resultater. Der er intet entydigt svar på, hvilke forskere der har ERC-potentiale, men du skal helst være blandt de 10 procent bedste inden for dit felt og skarp til at få originale idéer. Imidlertid kan et lidt mindre excellent CV opvejes af en kreativ og højrisiko idé, så selv om din publikationsliste ikke boomer af artikler fra toneangivende tidsskrifter, kan du godt få succes hos ERC.

Gør dit forarbejde
For at afklare om din idé og dit CV er egnet til ERC, kan du på rådets hjemmeside se, hvilke projekter inden for dit område, ERC tidligere har støttet. Se listen med resuméer grundigt igennem og vurder, om du og din idé kan måle sig med hvad, ERC tidligere har støttet. Hvis du også har mulighed or at læse nogle succesfulde ansøgninger, er det fint, men pas på med at lægge dig for meget op ad dem.

Sæt tid af til din ansøgning
Hvert af ERC’s bevillingstyper har en årlig frist. Begynd i god tid og sæt tid af til at få feedback fra videnskabelige peers og fra din forskerstøtteenhed. Hvis dine peers finder din idé ligeså medrivende som dig selv og glæder sig til resultaterne – er du på rette vej.

De fem bevillingstyper i ERC

ERC Starting Grant

Støtter yngre, dygtige forskere, der vil opbygge deres eget forskningsteam.

ERC Consolidator Grant

Støtter dygtige forskere, der vil konsolidere deres eget forskningsteam.

ERC Advanced Grant

Støtter etablerede forskere, der har opnået markant forskningsanerkendelse.

ERC Synergy Grant

Støtter mindre forskergruppe, der opnår synergi ved at bringe viden sammen.

ERC Proof of Concept

Støtter videreudvikling af idéer fra et eksisterende ERC-projekt.

VIDSTE DU

img

Innovationscentrene i Seoul og München har fået nye attachéer

Eske Bo Knudsen Rosenberg (eksros@um.dk) er ny attaché i Seoul, mens Ulrik Kjølsen Olsen (ulkjol@um.dk) overtager pladsen som
attaché i München. Følg med i deres arbejde ude i verden på bloggen ufm.dk/blogs eller kontakt dem pr. mail.

img

INP støtter netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forskere

International Netværksprogram (INP) støtter netværksaktiviteter mellem danske forskere og forskere i lande, som UFM har bilaterale forsknings-, teknologi- og uddannelsesaftaler med. Derudover gives der støtte til ansøgninger med fokus på arktisk forskning, der inkluderer arktiske samarbejdslande. Læs mere på: ufm.dk/inp.

img

9 nobelpriser er tildelt ERC-modtagere

Siden 2007 har 9 ERC-modtagere modtaget den absolut største hæder, som forskere kan opnå, nemlig nobelprisen.

img

Knap 9.000 forskere har opnået en ERC-bevilling

Se hvem der opnår de eftertragtede bevillinger i Europa og hvem i Danmark, der har et ERC-projekt på CV’et. Klik ind på erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

img

ERC har forskellige frister i 2019

Det Europæiske Forskningsråd udbyder fem forskellige bevillingstyper, og du kan søge på bestemte tider af året. Læs mere på ERC’s hjemmeside erc.europa.eu

FRISTER:
Starting Grant: midt oktober 2019 (den endelige dato offentliggøres juli 2019)
Advanced Grant: 29/08 2019
Consolidator Grant: 7/02 2019
Synergy Grant: offentliggøres juli 2019
Proof of Concept: 22/01, 25/04 og 19/09 2019

img

Den lille uundværlige pjece om ERC er på vej

I serien af små uundværlige pjecer om forskellige aspekter af Horizon 2020 er turen kommet til Det Europæiske Forskningsråd. I pjecen kan du læse om, hvordan du kommer godt fra start med en ansøgning til ERC. Pjecen kan hentes på ufm.dk/h2020/publikationer.

img

Danmarks Frie Forskningsfond har et nationalt ERC-støtteprogram

Programmet skal styrke talentfulde forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC til excellent og banebrydende forskning. Der er i 2018 afsat 10 millioner kroner. Det forventes at blive videreført i 2019. Læs mere på DFF’s hjemmeside dff.dk/ansogning/opslag_erc-dansk-stotteprogram_2018-f.pdf

VIL DU VIDE MERE

img

Anne Overgaard Jørgensen

ERC-rådgiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse