BAGGRUND

Udvikling af demokrati, kultur og samfund bringer borgere og tværfaglighed i spil

Færdigheder og gode jobs, tidssvarende uddannelser, fair samfund og lige adgang til kultur. Det er blot nogle af fokusområderne i klyngeprogrammet Kultur, kreativitet og inkluderende samfund i Horizon Europe. De løsninger klyngen efterspørger, kræver indsigt fra samfundsvidenskaber, humaniora, kultur og kreativitet, samarbejde med naturvidenskab og teknologi samt dialog med borgere og samfund.

Hvad er europæiske værdier og kultur? Hvordan indfrier vi Europas ambitioner for bæredygtige, demokratiske og rummelige samfund? Sådanne spørgsmål forudsætter historisk viden, kendskab til sprog, tankesæt og traditioner samt ekspertiser, der samarbejder på tværs. Og netop det tværgående samarbejde mellem f.eks. kulturinstitutioner, brugere, kreative virksomheder og forskningsdiscipliner er afsættet for de projekter, der kan opnå støtte gennem klyngeprogrammet Kultur, kreativitet og inkluderende samfund.

Klyngeprogrammet udfolder tre overordnede temaer: 1. demokrati og forvaltning, 2. kulturarv og kunstneriske og kreative industrier og 3. samfundsmæssig, social og økonomisk udvikling. Temaerne har fokus på Europa og rummer en vifte af specifikke udfordringer, som ansøgere skal forholde sig til. Det betyder, at klyngeprogrammets udgangspunkt er strategisk forskning, og at projektresultater derfor skal være målbare, praktisk anvendelige og til gavn for borgere, samfund og myndigheder.

Læs mere på om indholdet i klyngeprogrammet og få en idé om, hvordan tværfaglighed kan se ud i et opslag i:
Dyk ned i temaerne.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.