CASEINTERVIEW

Tre danske byer bliver en del af EU’s mission for klimaneutrale byer

Interview med Ingeborg Jacobsen, Aarhus Kommune, Allan Pilgaard Jensen, Sønderborg Kommune, og Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune

Europas storbyer spiller en stor rolle i EU's bestræbelser på at blive klimaneutral i 2050. Derfor har EU lanceret bymissionen, hvor 100 byer skal inspirere og hjælpe hinanden på vej mod målet. I Danmark er Aarhus, Sønderborg og København blevet udvalgt som missionsbyer, der går forrest og stræber efter klimaneutralitet allerede i 2030. Det skyldes blandt andet deres erfaringer med helhedsløsninger og borgerinddragelse. EUindblik har talt med repræsentanter for de tre byer.

Missionsby: Aarhus

Ingeborg Jacobsen, strategisk projektudvikler og specialkonsulent, Aarhus Kommune

Hvad er baggrunden for Aarhus’ deltagelse i bymissionen?

”Klima har været på dagsordenen i Aarhus i mange år. Vi ser missionsbyarbejdet som et naturligt næste skridt i at styrke det arbejde og samtidig belyse nogle nye indsatsområder.

“Særligt vil vi gerne bruge platformen til at styrke den del af arbejdet, som vender ud mod byens aktører. ”

Siden 2008 har vi allerede halveret byens CO2-udledninger bl.a. ved at omlægge vores energisystem til bæredygtig biomasse. Nu er vi der, hvor de tilbageværende CO2-reduceringer i høj grad ligger ude i bysamfundene. Her skal kommunen i højere grad spille en faciliterende rolle, hvor vi bidrager til at skabe gavnlige strukturer og samarbejde mellem de aktører, som har beslutningskompetencen over de sidste udledninger. Klimaalliancen Aarhus er et godt eksempel på den slags samarbejde."

Hvad håber I at opnå ved at være en del af bymissionen?

”Vi ser i høj grad samskabelsen med bysamfundet om fælles løsninger som en del af missionsgrundlaget i bymissionen. Hvor skal vi hen i 2030? Vi ved, at vi skal være en klimaneutral by – men det kan jo se ud på mange måder. For os er samskabelse at finde ud af, hvordan byen så ser ud, og hvilke løsninger vi hver især kan byde ind med. I Aarhus har vi mange virksomheder, der allerede har ambitiøse programmer for at omdanne deres produktion og nedbringe deres udledninger. Nogle virksomheder lever endda af at udvikle grønne løsninger for andre. Så hvordan kan kommunen gøre det nemmere for virksomheder og borgere at vælge og agere grønt."

Hvorfor er det vigtigt, at Aarhus er med?

"I Aarhus har vi halveret vores CO2-udledninger siden 2008, så vi er allerede nået langt, men der ligger mange svære opgaver foran os endnu. Så vi har brug for et skub det sidste stykke.

“Og så har vi jo allerede mange erfaringer, vi selv kan dele med de andre byer, så vi kan være med til at skubbe til udviklingen i Europa. ”

Ingen byer kan komme i mål alene."

HVIS DU VIL VIDE MERE

Læs mere om Aarhus' strategi for de kommende år

endelafloesningen.aarhus.dk

Missionsby: Sønderborg

 Allan Pilgaard Jensen, vicedirektør, ProjectZero

 

Hvad er baggrunden for Sønderborgs deltagelse i bymissionen?

”Vi har sat os det mål, at vores energisystem skal være CO2-neutralt i 2029. Vi nåede 50% i 2020.  Helt overordnet arbejder vi efter tre målsætninger: At minimere den mængde energi, vi bruger. At udnytte den energi, vi allerede har brugt, én gang til. Og at producere vores energi grønt

“At vi er blevet udvalgt som missionsby er en anerkendelse af, at vi er på rette spor.”

Samtidig er det en mulighed for at komme i dialog med andre byer, så vi kan lære noget af hinanden.”

Hvad kan I bidrage med?

”Organisering er et af fokusområderne i bymissionen, og det er vi gode til. Vi har hele tiden arbejdet med en meget stor grad af inddragelse af borgere, erhvervsliv og organisationer. Alle, der bidrager til et område og som har betydning for at nå målet, skal være med. Borgerne kan ikke gøre det alene. Når det f.eks. gælder ejerboliger, er vores fokus at få gassen ud, at få fjernvarmen ind, og at få lavet flere energirenoveringer. For at det sker, har vi en arbejdsgruppe med håndværkere, banker, forsyningsselskaber, rådgivere osv. De har alle forskellige interesser i projektet, og de har forskellige snitflader til boligejerne. På den måde får vi et samspil omkring at sikre, at det kommer til at ske. Og det er principielt den måde, vi organiserer det hele på.”

Hvorfor er det vigtigt, at Sønderborg er med i bymissionen?

”Det, at vi gør noget i Danmark og i Sønderborg, har isoleret set kun en lille effekt globalt.

“Den store effekt kommer, hvis vi får løsningerne ud på verdensplan.”

Derfor er det vigtigt, at nogen viser vejen og udvikler modeller og løsninger, der kan eksporteres. Som missionsby håber vi, at vi kan være med til at gøre verden og byerne grønnere, øge tempoet på den grønne omstilling – og samtidig skabe vækst i danske virksomheder.” .

HVIS DU VIL VIDE MERE

Læs mere om hvad Sønderborg vil bidrage med som missionsby

projectzero.dk

Missionsby: København

Charlotte Korsgaard, Enhedschef, Klima, Københavns Kommune

Hvorfor valgte I at søge om at blive missionsby?

”Med Københavns klimaplan fra 2012 var der et ønske om at vise andre byer, at man kan omsætte grønne visioner til handling. Bymissionen giver os et forum at dele erfaringerne i. København vedtog sin klimaplan med et mål om, at København skal være CO2-neutral i 2025. Det er fem år før bymissionens eget mål. Vi må erkende, at vi ikke når CO2-neutralitet i 2025, men vi når langt, og i 2021 havde vi reduceret udledningerne med 72 % i forhold til 2010."

“ I bymissionen vil vi kunne lære af de andre storbyer for at finde de bedste løsninger på den fælles klimaudfordring.”

Hvorfor er det vigtigt, at København er med i bymissionen, og hvad kan I bidrage med?

”En del af tanken bag bymissionen er, at den skal involvere både foregangsbyer, der allerede er nået langt, og byer, der starter på et andet niveau, men hvor ambitionerne om forandring er store.

København har gennem årene delt erfaringer og idéer med mange andre byer. Vi modtager ofte delegationer, der er interesserede i at se på vores grønne løsninger. Det er især helhedsløsningerne, der interesserer dem. Et eksempel er den måde, vi i Danmark udnytter affald på til at producere varme og elektricitet. Et andet er biogasproduktion på spildevandsanlæggene, som går ind i bygasnettet. Københavns cykelkultur interesserer også mange andre byer.”

Hvad er Københavns forhåbninger for bymissionen?

”I København begynder vi nu at se på forbrugsbaserede udledninger – dvs. udledninger fra det vi bruger i København, som er produceret i andre lande. Her er der helt klart noget at kigge på. Der skal etableres et begrebsapparat og defineres nye opgørelsesmetoder. Det er også noget, EU skal interessere sig for. En anden forhåbning til missionsarbejdet er, at vi kan indlede en dialog med EU og medlemsstaterne om, hvordan staterne kan skabe bedre mulighed for, at byerne kan agere. Vi kan jo ikke lovgive selv. Så bymissionen kan måske give anledning til en snak om byernes arbejdsbetingelser.”

HVIS DU VIL VIDE MERE

Læs mere om hvordan København vil arbejde sig frem mod klimaneutralitet i 2030

byudvikling.kk.dk/klimaplan

Hvad er missionsbyer?

100 Klimaneutrale og smarte byer i 2030

Storbyerne udgør 4% af Europas landmasser, men er hjem for 75% af Europas befolkning. På verdensplan anslås det, at storbyerne står for 65% af verdens samlede energiforbrug og 70% af den globale CO2-udledning. Derfor spiller Europas storbyer en afgørende rolle i EU’s bestræbelser på at blive CO2-neutral i 2050. Det er baggrunden for EU’s mission, ’100 Klimaneutrale og smarte byer i 2030’ – i daglig tale bymissionen. Her skal 100 byer fra de 27 EU-lande (plus yderligere 12 fra associerede lande) gå forrest og vise vejen for resten af Europas byer ved at opnå klimaneutralitet allerede i 2030. Undervejs skal missionsbyerne udveksle viden og erfaringer og inspirere hinanden til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling ved at arbejde på tværs af sektorer og inddrage borgere, erhvervsliv og NGO’er i arbejdet.

VIDSTE DU

img

Lyt til podcast om Horizon Europe

Tre nye podcast giver forskellige perspektiver på Horizon Europe. Lyt med og hør om Horizon Europe set fra en virksomhed, et medlem af referencegrupperne og en embedskvinde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Rigtig god fornøjelse!

img

Koordinatorer kan få gratis eksperthjælp til deres ansøgning

Via præevalueringsordningen kan koordinatorer få en grundig og uvildig vurdering af deres udkast til en ansøgning af to eksperter. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

img

Er det første gang, du vil søge Horizon Europe?

Så brug et par minutter på at se vores nye step by step-film om Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal. De tre korte film guider dig rundt på portalen, viser hvordan du finder relevante opslag og hvordan du registrerer dig, når du søger Horizon Europe-midler. Rigtig god fornøjelse.

img

Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe

Hvad er impact? Og hvordan beskriver du det i din ansøgning? Det kan du nu læse mere om i vores seneste faktablad Sådan får du styr på impact i Horizon Europe. Download faktabladet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.

img

NCP betyder National Contact Point

EU-medlemslande og associerede lande skal tilbyde national rådgivning om Horizon Europe. Ordningen bygger på tæt dialog mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen og skal sikre kvalificeret rådgivning af ansøgere. Herhjemme udgør 15 NCP’ere for Horizon Europe kernen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens og EuroCenters rådgivning, og som NCP’er indgår vi i et tæt samarbejde med lokale og regionale EU-rådgivere for at styrke den samlede danske EU-rådgivning. Find NCP’erne for Horizon Europe på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

img

Ny håndbog om Horizon Europe – introduktion til regler om økonomi

Bliv klogere på de økonomiske regler i vores nye håndbog om Horizon Europe: Introduktion til regler om økonomi – budgetlægning og afrapportering. Håndbogen giver overblik over de væsentligste regler om økonomi og henvender sig til alle med interesse for Horizon Europe. Hent håndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.