BAGGRUND

TIPS & TRICKS til din Green Deal-ansøgning

Er du allerede i gang med at skrive en ansøgning, hjælper du andre med deres ansøgning, eller vil du i gang med en ansøgning til Green Deal-opslaget? Uanset hvor du er i processen, så brug vores tips og tricks til at skrive en god og grøn ansøgning.

Forstå budgettet og antal projekter

Budgettet og den anslåede størrelse af de enkelte projekter i opslaget røber, hvor mange projekter opslaget har penge til.

 • Store budgetter betyder typisk store konsortier og partner-organisationer og store projekter
 • Et eksempel: Opslaget LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility (IA)
  Samlet budget: 100 mio. euro
  Projektstørrelse: 15-25 mio. euro
  Forventet antal bevillinger: 4-7
 • Mindre budgetter åbner for en bredere skare af partnerorganisationer, dog altid med fokus på excellent forskning og innovation
 • Et eksempel: Opslaget LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (RIA)
  Samlet budget: 10 mio. euro
  Projektstørrelse: 3-5 mio. euro
  Forventet antal bevillinger: 2-3.

Vær opmærksom på borgere og brugere

I Green Deal-opslaget spiller borgere og brugere en særlig rolle i grøn forskning og innovation.

 • Fællesskaber, lokal inddragelse og brugerengagement går igen som et styrket og tværgående element i opslaget
 • Forstå borgere og brugere som både målgruppe og aktive medspillere i grønne EU-projekter – uden dem ingen ægte forandring
 • Indarbejd dette hensyn i ansøgningen og vær skarp på, hvordan opslaget betoner borgerelementet
 • Skal I: engagere, inddrage, imødekomme behov, styrke, samskabe, opbygge tillid, udvikle til, facilitere fællesskaber for, muliggøre ændret adfærd, afprøve løsninger, sikre tryghed og sikkerhed
 • Indtænk køn, alder, menneskers sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige forudsætninger.

Læs dét med småt

Forord, fodnoter, henvisninger og links er en fast bestanddel i Green Deal-opslaget.

 • Her præciserer Europa-Kommissionen sin politik, strategi og retning for den grønne omstilling.
 • Høst derfor brugbar information og læs det med småt
 • Forstå baggrunden for det opslag, du søger, og benyt den viden som konkrete argumenter og ophæng i din ansøgning
 • Gør dit projekt samfundsmæssigt og politisk relevant og aktuelt, og øg dine muligheder for en positiv bedømmelse.

Styrk impact

Europa-Kommissionen forventer, at EU-støtte faktisk fører til fremskridt. Derfor:

 • Øge fokus på konkret innovation og ny viden til gavn for samfund, klima og miljø
 • Tjek, om jeres opslag har særlige impactkrav (f.eks. levering af konkrete resultater midt i projektperioden)
 • Læs, nærlæs og genbesøg impact-afsnittet: Hvordan besvarer jeres projekt konkret opslagets grønne udfordring
 • Kig ud i fremtiden efter endt projekt
 • Dokumenter, kvantificer og beskriv effekt og europæisk merværdi.

Læs mere

Du kan læse mere Green-Deal opslaget på Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal.

Klik ind på bit.ly/GreenDealopslaget