INTERVIEW

Til forskere. Fra forskere

Interview med Klaus Bock, Det Europæiske Forskningsråd, ERC

Hvad er det særlige DNA, der udgør Det Europæiske Forskningsråd, (ERC)? Hvorfor satser de på forskere tidligt i deres karriere? Og hvordan klarer Danmark sig egentligt i ERC? Vicepræsident gennem tre år, kemiprofessor Klaus Bock, fortæller.

Det er nok de færreste fonde, der gør det. Men ERC tør. “Vi afviser også nobelpristagere. Vi vil have fundamentalt nye og excellente idéer,” siger Klaus Bock, vicepræsident for ERC. For vicepræsidenten handler det om Europas fremtid og den næste generation af forskere: “Vi bruger helt bevidst 2/3 af pengene på forskere tidligt i deres karriere. De er ofte bedre til at tænke nyt og utraditionelt. De yngre forskere er mere risikovillige, deres idéer er ofte mere originale og kan slå selv nobelpristagere, som ofte bare kører videre med det, de har lavet de sidste fem til ti år.”

“Vi vil have fundamentalt nye og excellente idéer.”

Forskere vurderer forskere
Hvert år modtager ERC cirka 10.000 ansøgninger og uddeler cirka 1.000 bevillinger på op til fem år til de absolut bedste forskere. Ud fra mantraet “Til excellente forskere, fra excellente forskere” har ERC etableret et evaluerings set up med 25 forskellige faglige bedømmelsespaneler bestående af nøje udpegede frontforskere fra hele verden. Det vil sige, det er op til andre forskere at vurdere de indsendte ansøgninger fra forskere fra hele verden. Det Videnskabelige Råd, som også består af forskere, blander sig således ikke i, hvem der opnår en bevilling. Rådet sætter de overordnede rammer om, at forskningsidéen og forskeren skal vurderes på excellence og udpeger panelmedlemmerne.

“Excellence er jo flot at sige, men vi ved også, at excellence er meget forskelligt inden for forskellige videnskaber,” forklarer Klaus og uddyber: “I hver ansøgningsrunde sidder 25 forskellige paneler med 15 excellente forskere og vurderer ansøgninger. De favner alt lige fra kvantefysik til humaniora og står vagt om excellence indenfor netop deres videnskabelige disciplin. På den måde løser vi problemet med at excellence i kvantefysik er meget anderledes end excellence i humaniora.”

Panelmedlemmerne roterer hvert andet år for at sikre så fair behandling af forskernes ansøgninger som muligt: “Vi har to sæt paneler inden for hvert område, så hvis du søger igen, er det et nyt panel, der behandler din ansøgning. Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet af et panel, som ikke kan se lyset i din ansøgning, så kan det andet panel næste år måske.”

Effektiv og eftertragtet
Klaus har i sin karriere siddet i spidsen for mange råd, men han oplever, at ERC er en af de mere effektive af slagsen. “Det er et rimeligt stort 'show' at udpege og sammensætte panelerne, men det kører fantastisk effektivt. Vi har også holdt os til en relativt simpel procedure med få bevillingstyper.” Det glæder Klaus, at ERC opfattes som et videnskabelig kvalitetsstempel: “Det er enormt prestigefyldt at få en ERC-bevilling, og det er det kun, fordi det er lykkedes for os at sætte de rigtige ansøgnings- og evalueringsprocesser op og støtte de rigtige projekter.”

Spot talent i egne rækker
Danmark klarer sig i Klaus’ optik nogenlunde i ERC, men Københavns Universitets placering i Top-ti sammen med seks britiske universiteter som Oxford og Cambridge imponerer ham. Hvis Danmark skal gøre det bedre, opfordrer han direkte institut- og laboratorieledere til at identificere potentielle ERC-kandidater og nurse dem: “Kig blandt de unge forskere, som du har i din flok, og find ud af, hvem af dem, du har lyst til at give et skub i den retning. Det er også på den måde, du skal få kvinderne frem og søge ERC.”

ERC’s fremtid
Trods succesen spørger ERC sig selv, om de kan gøre det bedre: “Vi drøfter i rådet hele tiden balancen mellem kontinuitet og fornyelse. Skal vi have en stor pallette af mange muligheder og dermed fortynde uddelingerne, eller skal vi fortsætte med vores succesfulde bevillingstyper. Det er vigtigt, at vi har friheden til at lave om, men det er også vigtigt, at vi tænker os grundigt om, når vi har så stor en succes. Det tog os to år at genindføre Synergy Grants-programmet, og satsningen Proof of Concept i 2012 var også lang tid undervejs, men har vist sig at være en fantastisk succes.” Evalueringen af Proof of Concept fastslår, at det skaber kulturændringer blandt deres forskere, hvor de tænker i at kommercialisere deres idéer, tage patenter og lave spin-off.

En vicepræsident takker af
Ved årsskiftet takker kemiprofessoren af efter seks år i ERC’s tjeneste, de første tre år som medlem af rådet efterfulgt af tre år som vicepræsident. Og det gør han med stolthed og en følelse af savn: “Jeg vil da savne det. Omvendt har jeg også den holdning, at det ikke skal være de samme, der sidder i rådet år efter år. Jeg har det helt fint med, at det er tidsgrænser og ikke en aldersgrænse, der nu betyder, at jeg snart skal takke af. Men jeg vil da med spænding følge rådets arbejde og min afløsers virke.”

FACTS
5
Bevillingstyper
10k
Ansøgninger om året
1k
Bevillinger om året

VIL DU VIDE MERE

img

Klaus Bock

Vicepræsident for fysiske videnskaber og ingeniørvidenskaber Det Europæiske Forskningsråd