Cookies

Et tilbageblik på Horizon 2020 viser, at danske videninstitutioner og virksomheder m.fl. har deltaget aktivt i tværfaglig forskning og innovation, hvor bidrag fra samfundsvidenskaberne og humaniora (SSH) er nødvendig. I omkring 1.000 ud af ca. 2.700 projekter med dansk deltagelse spiller f.eks. sociologer, økonomer, psykologer, religionsforskere og historikere således en vigtig rolle.

Sammenlignet med andre lande har Danmark haft større succes med at deltage i ansøgninger til forsknings- og innovationsemner, som inkluderede SSH. Succesraten for Danmark lå på 15,7 % sammenlignet med 13,6 % for alle ansøgerlande.

 

I Horizon Europe er der yderligere fokus på at få det bedste fra de forskellige videnskabelige verdener til at samskabe viden og løsninger. Dette passer således godt til Danmarks hidtidige styrker, som vi har set dem i Horizon 2020. Dette kan derfor være et gyldent øjeblik for integrationen af SSH i kommende projekter.

Projekter, hvor SSH-aspektet er et krav, findes i alle dele af Horizon 2020. Der er dog en overvægt af disse projekter inden for Videnskabelig topkvalitet og Samfundsudfordringer.

 

FAKTA

Data er baseret på Europa-Kommissionens Ecorda-ansøgningsdatabase pr. marts 2021. Vi har zoomet ind på de forsknings- og innovationsemner i Horizon 2020, som er markeret med Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH). Emnerne går på tværs af Horizon 2020, herunder programmet ”Rummelige, innovative og reflekterende samfund”. Markeringen betyder enten samarbejde mellem forskellige SSH-discipliner eller samspil mellem SSH og naturvidenskab og teknologi (STEM). Ud fra datasættet kan vi ikke se, om deltagerne i de SSH-markerede projekter omfatter SSH-forskere i Danmark, ej heller hvor stor en andel af tilskuddet til projektet der går til SSH-forskning.

Læs mere

Se flere tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 på ufm.dk/h2020/tal.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.