Cookies

Vi stiller skarpt på, hvordan Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) med fordel kan integreres i Horizon 2020-projekter. David Budtz Pedersen, professor MSO ved Aalborg Universitet, vil desuden perspektivere inddragelsen af SSH i Horizon 2020.

Indhold
I Horizon 2020 er inddragelsen af samfundsvidenskab og humaniora (SSH) blevet et grundlæggende element i løsningen af de udfordringer samfundet står overfor. På trods af, at SSH udgør en væsentlig faktor i Horizon 2020, har det dog vist sig vanskelig at integrere SSH-dimensionen i projekterne. SSH-ekspertisen inddrages ofte sent i ansøgningsprocessen og får karakter af påbygning i forhold til projektet. Der er således behov for et langt tættere samarbejde mellem SSH og de naturvidenskabelige discipliner (STEM). På webinaret tager vi udgangspunkt i konkrete topics og giver eksempler på, hvordan SSH kan indgå i Horizon 2020-projekter.