CASEINTERVIEW

Samarbejde kræver åbenhed

Interview med Dennis Sandris Nielsen, Københavns Universitet og Søren Kjærulff, Fermbiotics

Virksomhedsdirektør og universitetsforsker arbejder sammen i Horizon 2020-projektet SIMBA. Selvom de kommer fra hver deres verden, er de enige om, at det er vigtigt med et klart mål i projektet. Det giver succes for alle projektpartnere.

For virksomhedsdirektør i Fermbiotics Søren Kjærulff er udviklingen af hans virksomhed og deltagelsen i samarbejdsprojekter under Horizon 2020 to sider af samme sag. Som han selv udtrykker det: “Deltagelsen i EU-projekter er helt afgørende for vores produktudvikling og vores fremtidige succes. Man kan sige, at deltagelsen i EU-projekter er blevet en integreret del af virksomhedens DNA.” I SIMBA-projektet arbejder Søren Kjærulff tæt sammen med professor MSO Dennis Sandris Nielsen fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD).

I fællesskab skal de teste, hvorvidt et fermenteret kosttilskud har en gavnlig sundhedsmæssig effekt på en gruppe frivillige testpersoner med et BMI over 32. De har begge over en årrække været med i adskillige EU-projekter.

“Ved at samarbejde med universiteterne er det muligt at trække på superspecialisterne.”

Den brændende platform

For forsker Dennis Sandris Nielsen er den brændende platform for at gå med i et projekt som SIMBA naturligt en anden end for virksomhedsdirektøren. På KU FOOD er det vigtigt, at projektdeltagelsen fører til ny forskning og ny viden, og at projektets resultater kan publiceres i relevante videnskabelige tidsskrifter. “Går det, som vi håber, så giver projektet anledning til udgivelse af flere publikationer i anerkendte tidsskrifter, hvilket jo er en fundamental del af vores arbejde som forskere,” siger Dennis Sandris Nielsen.

For erhvervsmanden Søren Kjærulff er det altafgørende, at deltagelsen sikrer samarbejde med de absolut bedste forskere, og at projektet på den måde udvikler virksomhedens produkt. Som han siger: “Ved at samarbejde med universiteterne er det muligt at trække på superspecialisterne. Og det er vores oplevelse, at forskerne også gerne vil være med til at drive noget, som har et mere kommercielt fokus.” Søren Kjærulff fremhæver desuden, at mange forskere er interesserede i at samarbejde med virksomheder for at bidrage til konkrete løsninger på de udfordringer, som sam-fundet står over for i dag og i fremtiden.

Forskning versus udvikling

Hverken Søren Kjærulff eller Dennis Sandris Nielsen har oplevet nogle væsentlige udfordringer ved samarbejdet med partnere med andre faglige profiler eller kulturelle baggrunde. “De mindre udfordringer, vi er stødt på i dette og i tidligere projekter, har vi nemt kunne overkomme,” fortæller Søren Kjærulff og fortsætter: “Det kræver blot en tilgang, hvor vi er åbne over for vores forskelligheder og forskellige tilgange til projektets arbejdsrammer.” Søren Kjærulff understreger i den forbindelse, at det er vigtigt, at der i projektet er et klart og tydeligt mål, som alle projektpartnere skal være enige om at arbejde hen imod. Ellers risikerer man, at forskellige projektpartnere arbejder i hver sin retning, og at projektet bliver svært at styre.

Når de på KU FOOD samarbejder med virksomheder, kan der være en udfordring i at sikre en forskningsmæssig tyngde i projektet, så fokus ikke udelukkende er på udvikling og implementering. “Det, der er interessant udviklingsmæssigt med en relativ kort tidshorisont, er ikke nødvendigvis det, der er interessant for os forskningsmæssigt med en længere tidshorisont,” forklarer Dennis Sandris Nielsen.

Stærke og værdifulde netværk

Virksomhedsdirektøren og forskeren er dog helt enige om, at fordelene ved at deltage i EU-projekter overstiger udfordringerne. For Søren Kjærulff er EU-projekter helt afgørende for virksomhedens fortsatte udvikling: “Gennem projekter som SIMBA får vi mulighed for at alliere os med nogle af verdens bedste forskere og dermed nå resultater, som en lille virksomhed som vores ellers aldrig ville have haft mulighed for.” Både Søren Kjærulff og Dennis Sandris Nielsen understreger, at de gennem deltagelse i projekterne får et meget værdifuldt netværk. Det er det netværk, der ofte gør, at de bliver inviteret med i andre projekter, og som gør, at de løbende kan trække på viden og erfaringer fra de bedste folk rundt om i Europa.

Appetit på flere projekter

Både virksomhedsdirektøren og universitetsforskeren vil også fremover deltage i europæiske samarbejdsprojekter. Det er der ingen tvivl om. Den forskning, viden og udvikling, som genereres i projekterne, er vigtig for deres arbejde. For KU FOOD betyder deltagelsen mulighed for ny forskning, publikationer i videnskabelige tidsskrifter og et styrket internationalt netværk. For Fermbiotics er projektdeltagelsen direkte afgørende for virksomhedens fremtidige udvikling og succes. Som Søren Kjærulff slutter af: “Gennem samarbejdet med stærke partnere kan vi produktudvikle på en meget ambitiøs måde, som ellers ikke ville være mulig for os som en mindre virksomhed.”

SIMBA
75
mio. kr
22
partnere
4
års varighed

SIMBA står for Sustainable Innovation of MicroBiome Applications in food system. Læs mere på www.simbaproject.eu

VIL DU VIDE MERE

img

Søren Kjærulff

Direktør
Fermbiotics

img

Dennis Sandris Nielsen

Professor MSO
Institut for Fødevarevidenskab
Københavns Universitet