BAGGRUND

Sådan navigerer du i EU’s regler

Når du starter et projekt i Horizon 2020, skal du vide, om dine partnere kan få støtte gennem projektet. Vil du have partnere fra f.eks. USA, Kina eller Israel med om bord, så er landets status i EU-sammenhæng dit pejlemærke.

Horizon 2020 er et tværeuropæisk forsknings- og innovationsprogram. Derfor skal man i mange projekter samle et konsortium på mindst tre partnere fra tre forskellige EU- eller associerede lande til at løse de problemstillinger, som projektet tager livtag med.

Verden rundt
Men Horizon 2020 har fokus på hele klodens udfordringer og ikke kun på europæiske interesser. Det betyder også, at man kan finde adskillige internationale opslag i Horizon 2020. Alle kan deltage som partnere i et Horizon 2020-projekt, uanset hvor i verden personen, virksomheden eller organisationen kommer fra eller holder til. Deltagere fra andre lande end EU- og associerede lande er altså også velkomne til at deltage i Horizon 2020-projekter, selvom det ikke står eksplicit i opslaget. De får bare ikke altid automatisk støtte fra EU. Disse lande omtales som tredjelande. Læs mere i FACTS længere nede på siden og styr dit projekt sikkert i havn, uanset hvor i verden dine partnere kommer fra.

Opslag med globalt udsyn
Har du globale ambitioner, er ikke mindre end 77 opslag øremærket til internationalt forsknings- og innovationssamarbejde i 2018 og 2019. Nogle opslag gælder alle tredjelande, mens andre opslag kun omfatter et land f.eks. ’EU-US Collaboration for advanced wireless platforms’ eller lande fra en bestemt verdensdel f.eks. ’Food Systems Africa’.

Få overblik
Få det fulde overblik over mulighederne på bit.ly/h2020open. Finder du et interessant opslag i excel-filen, så tjek de officielle dokumenter på Partipant Portal: bit.ly/h2020icalls. Ønsker du at se mulighederne på topic-niveau, så tjek direkte på Partipant Portal: bit.ly/h2020itopics.

Læs mere:

Om EU’s krav til internationalt samarbejde i Horizon 2020 og lister over de forskellige landekategorier:

bit.ly/h2020countries

Om de generelle krav og regler for deltagelse i Horizon 2020, herunder krav om konsortiedannelse, i ’Rules for Participation’:

bit.ly/h2020rules

Om generelle vilkår for de kommende opslag, herunder støtteberettigede tredjelande, i ’General Annexes’:

bit.ly/h2020ga

Facts

EU-lande og associerede lande
Alle institutioner, virksomheder, foreninger, kommuner mv., der er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan modtage støtte. Til EU-lande regnes også de oversøiske lande og territorier (OCT), der er knyttet til EU-landet, som f.eks. Grønland. De associerede lande er blandt andet Israel, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Tredjelande, der er støtteberettigede
Denne gruppe favner en lang række udviklings- og mellemindkomstlande i Asien, Afrika, Syd- og Mellemamerika og Mellemøsten, der kan modtage støtte på lige fod med deltagere fra EU-lande.

Tredjelande med særaftaler
Denne gruppe omfatter lande, der som udgangspunkt ikke er støtteberettigede, men i visse tilfælde kan få støtte fra Horizon 2020. Denne gruppe tæller partnere fra lande som USA, Kina, Brasilien og Rusland. De kan modtage støtte, hvis:

1. Der er indgået en bilateral aftale om forsknings- eller teknologisamarbejde mellem EU og det pågældende land. Partnere herfra vil modtage national støtte til deres Horizon 2020-deltagelse.

Eller

2. Det står i opslaget, at ansøgere fra disse lande kan modtage støtte.

Uundværlig?
Partnere fra disse tredjelande kan også modtage støtte fra Horizon 2020, hvis lige præcis denne partners kompetencer, adgang til forskningsinfrastruktur, data eller lignende er uundværlig for projektet, og man som ansøger kan redegøre for dette.