NYT FRA BRUXELLES

Rejsegilde for Horizon Europe

Jakob Just Madsen, Leder af DANRO, styrelsens EU-kontor i Bruxelles

Dannebrog vajer i vinden under den blå himmel, vi spiser kransekager og hotdogs. Alle er festglade, selv om der stadig ligger en del anstrengelser efter et rejsegilde. Samme følelse havde håndværkerne i jakkesæt, da der sidste år var europæisk rejsegilde for lovpakken for Horizon Europe.

Efter rejsegildet har Europa-Kommissionens og medlemslandenes embedsmænd bygget videre på det, der skal blive til et hjem for den europæiske forskning i de næste syv år. I juli blev de europæiske statsministre enige om det samlede budget for de kommende syv år. Europa-Parlamentet skal stadig formelt godkende det flerårige budget, men det gav et stabilt nok grundlag til, at embedsmænd m/k fra hovedstæderne og Europa-Kommissionen for alvor kunne begynde at indrette rummene, dvs. de enkelte delprogrammer i Horizon Europe.

Alle vidste, at det ikke ville være en helt simpel opgave at indrette et så stort hus, der skal kunne rumme alle typer forskning og innovation og alle slags beboere fra universiteter til store og små virksomheder. Hvad ingen kunne have forudset var, at COVID-19 skulle gøre det umuligt ansigt til ansigt at afholde de mange forhandlingsmøder, der skal til for at blive enige om møblementet. Med en bunden opgave var der dog ikke andet valg end at fortsætte arbejdet online.

Her sidder nu repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for Danmarks vedkommende sammen med deres kollegaer fra de øvrige lande og drøfter udkast til de første arbejdsprogrammer for 2021-2023. Danmark var fremme i skoene og fik tidligt sat et fingeraftryk på Europa-Kommissionens udkast ved at lave positionspapirer med ønsker og forslag – vi ville jo f.eks. gerne have, at tapetet skulle være bæredygtigt og møblerne grønne.

Der er dog også mange andre ting, som skal falde på plads, før huset er indflytningsklart. For Horizon Europe gælder det f.eks. forberedelsen af en standard tilskudsaftale, også kendt som Model Grant Agreement, fastlæggelse af evalueringsmetodik, klageprocedurer, kommunikationsstrategier m.m. Alt dette arbejdes der sideløbende på på “byggepladsen”.

Huset er nu næsten klart til indflytning. Møblerne skal dog stadig leveres og rykkes på plads, byggestøvet tørres af, og endeligt skal byggeriet godkendes af bygherrerne, dvs. at budgettet og lovpakken for Horizon Europe skal endeligt godkendes i Europa-Parlamentet og i Rådet. Hvis der ikke sker uventede forsinkelser, vil dette være klart omkring årsskiftet. Og så kan anlægsarbejdet med forhaven – missionerne – og tilbygningerne – partnerskaberne – begynde at blive konkretiseret. Planerne er klar, og snart kan de forventningsfulde beboere bydes helt indenfor.