INTERVIEW

Referencegrupperne giver danske forskere direkte indflydelse på EU’s forskningspolitik

Interview with Marit-Solveig Seidenkrantz, Ph.D., Professor, Aarhus University and Patrick Driscoll, Senior Executive Officer, DTU Wind and Energy Systems

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der står for den danske interessevaretagelse i forhold til Horizon Europe. Et vigtigt redskab i dette arbejde er referencegrupperne, der giver danske forskere direkte indflydelse på EU's forskningspolitik gennem feedback på udformningen af opslag. For at maksimere dansk forsknings indflydelse, søger referencegruppernes medlemmer at involvere så mange forskere som muligt i arbejdet. Men her kunne de godt bruge lidt mere engagement, end de møder. Det fortæller Patrick Driscoll, Senior Executive Officer, DTU Wind and Energy Systems og Marit-Solveig Seidenkrantz, Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Institut for Geoscience - begge medlemmer af referencegruppen for klima, energi og mobilitet.

Hvad er referencegruppernes formål?

Patrick Driscoll: ”Referencegrupperne er med til at forme fokusområderne for EU-forskningen. Vi er med til at sikre, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. Arbejdet i referencegrupperne handler om at tænke fremad i tiden, så de opslag, der bliver udsendt, ikke bare adresserer status quo, men trækker os derhen, hvor vi gerne vil være – også ved at involvere flere fagligheder og ekspertiser.”

Tænker referencegrupperne tværfagligt?

Patrick Driscoll: ”I Horizon Europe er tværfagligheden tænkt ind fra start. Når Europa-Kommissionen opstiller deres mål, er der jo ikke nogen formel for, hvordan vi når dem. Det skal vi finde ud af i fællesskab. Og der må vi ikke overse socialvidenskaber, adfærdsvidenskaber osv. De er eksempelvis også vigtige, når vi skal udvikle de teknologiske løsninger, der skal få os i mål med den grønne omstilling.”

Hvorfor er referencegrupperne så vigtige for dansk forskning?

 

“Referencegruppernes arbejde er vigtigt, fordi det giver os mulighed for at påvirke fokusområdet for de opslag, der kommer.”

Danmark er ikke en stor spiller i Europa. Men hvis vi alle sammen bidrager til at udvide fokusområdet, vinder vi alle sammen. Jeg er meget afhængig af, at eksperter giver deres gode input, når jeg skriver ud og beder om kommentarer til de kommende opslag.”

Hvorfor er arbejdet i referencegrupperne vigtigt?

Marit-Solveig Seidenkrantz: ”Når vi kommenterer oplæg til nye opslag, har vi mulighed for en meget direkte påvirkning.

“Du kan komme rigtig langt ved at sætte tre ord ind, der åbner døren for danske forskere.”

You have managed to get a lot of comments. But I need help from several researchers, because I cannot cover all the cluster's themes myself.”

What are you looking for from the Danish research environments?

Marit-Solveig Seidenkrantz: "I ask that people come back with comments on draft posts in their field when I post to ask for comments. I can't comment on something I know nothing about. However, when I send the material out to many recipients in my hinterland, I sometimes only get a small number of responses. And it is a shame if Danish researchers miss the opportunity to have the greatest possible influence and to generally improve Danish research's chances of getting support."

Why isn't there more interest?

Marit-Solveig Seidenkrantz: "Many people probably feel that it is such a big piece of machinery that it is of no use. But if I put in a comment, and especially if I put in a text correction and an explanation, it actually tends to be used in the next version of the draft post. If you are specific and constructive, it works. That is my experience."

What does it give you as a researcher to be part of the reference group?

Marit-Solveig Seidenkrantz: "You don't get any closer to a grant because you are part of the reference group. The two systems are completely decoupled from each other. But you get a better understanding of the thinking behind the posts, and then you get an early insight into which posts are on the way.”

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nedsat fem referencegrupper:

1.

Den strategiske referencegruppe

2.

Referencegruppen for sundhed

3.

Referencegruppen for det digitale område, industrien og rummet

4.

Referencegruppen for klima, energi og mobilitet

5.

Referencegruppen for fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

VIDSTE DU

img

Lyt til podcast om Horizon Europe

Tre nye podcast giver forskellige perspektiver på Horizon Europe. Lyt med og hør om Horizon Europe set fra en virksomhed, et medlem af referencegrupperne og en embedskvinde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Rigtig god fornøjelse!

img

Koordinatorer kan få gratis eksperthjælp til deres ansøgning

Via præevalueringsordningen kan koordinatorer få en grundig og uvildig vurdering af deres udkast til en ansøgning af to eksperter. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

img

Er det første gang, du vil søge Horizon Europe?

Så brug et par minutter på at se vores nye step by step-film om Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal. De tre korte film guider dig rundt på portalen, viser hvordan du finder relevante opslag og hvordan du registrerer dig, når du søger Horizon Europe-midler. Rigtig god fornøjelse.

img

Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe

Hvad er impact? Og hvordan beskriver du det i din ansøgning? Det kan du nu læse mere om i vores seneste faktablad Sådan får du styr på impact i Horizon Europe. Download faktabladet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.

img

NCP betyder National Contact Point

EU-medlemslande og associerede lande skal tilbyde national rådgivning om Horizon Europe. Ordningen bygger på tæt dialog mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen og skal sikre kvalificeret rådgivning af ansøgere. Herhjemme udgør 15 NCP’ere for Horizon Europe kernen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens og EuroCenters rådgivning, og som NCP’er indgår vi i et tæt samarbejde med lokale og regionale EU-rådgivere for at styrke den samlede danske EU-rådgivning. Find NCP’erne for Horizon Europe på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

img

Ny håndbog om Horizon Europe – introduktion til regler om økonomi

Bliv klogere på de økonomiske regler i vores nye håndbog om Horizon Europe: Introduktion til regler om økonomi – budgetlægning og afrapportering. Håndbogen giver overblik over de væsentligste regler om økonomi og henvender sig til alle med interesse for Horizon Europe. Hent håndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.