CASEINTERVIEW

Ny tilgang til konfliktløsning

Interview med Mona Kanwal Sheikh, DIIS

Seniorforsker Mona Kanwal Sheikh på DIIS skal sammen med et internationalt forskerhold se på, hvordan man løser konflikter med jihadister. Missionen er at løse en meget aktuel udfordring.

Mailen fra Det Europæiske Forskningsråd, der var formuleret i “bureaukrat-sprog” blev læst flere gange af Mona, da hun i juli 2018 tjekkede sin indbakke. Var det nu et tilsagn eller et afslag? Heldigvis var det et positivt svar på hendes ansøgning om at dykke ned i transnational jihadisme med fokus på Al-Qaeda og Islamisk Stat. I den kommende tid kan Mona sætte sit eget forskerteam af ph.d.’ere og postdocs med interdisciplinært mindset og feltarbejde i baggagen. I de næste fem år skal de udforske dynamikkerne bag transnational jihadisme og tænke konfliktløsning på en ny måde.

International og interdisciplinær profil
Et kig i bakspejlet; hvad har formet Mona som forsker og ført hende til ERC-bevillingen på 11,3 millioner kroner? Mona fortæller om to danske bevillinger, der meget tidligt i hendes karriere grundlagde et stærkt CV: Med en ’EliteForsker’-rejsebevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) rejste Mona tilbage i 2008 til USA, hvor hun blev en del af et dynamisk og førende forskningsmiljø inden for religionsforskning. Samtidig kunne hun med sine midler rejse frem og tilbage mellem USA og Pakistan, hvor hun formåede at etablere adgang til det pakistanske Taleban. ”Det var meget inspirerende at opholde sig i andre forskningsmiljøer. Og det var her jeg rigtig begyndte at tænke og arbejde interdisciplinært,” forklarer Mona, der er uddannet cand. scient. pol. Opholdet rykkede ved hendes faglige forståelsesramme og gav hende et nyt syn på religions betydning for international politik og sikkerhed.

Herefter fulgte DDF-bevillingen ’Forsker Talent’ i 2012, der gjorde det muligt at fortsætte i samme spor med ophold på universiteter i blandt andet Californien, der husede ledende forskere inden for freds- og konfliktforskning, sikkerheds-forskning og religionsforskning. “Der er ingen tvivl om, at de to danske bevillinger har betydet, at jeg har opbygget en international profil og et meget bredt netværk. Og med mulighed for hyppig deltagelse i internationale konferencer begyndte jeg at publicere i tidsskrifter og ved forlag, der har høj status i mit felt. Alt det kunne jeg fremhæve i mit CV i ansøgningen til ERC,” fortæller Mona.

Konflikthåndtering – også mellem videnskabelige discipliner
For forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab kan ’High Risk/High Gain’ afsnittet i en ERC-ansøgning være et vanskeligt koncept, forklarer Mona: “Det krævede en særlig indsats. I mit projekt har jeg beskrevet, hvordan jeg kan kombinere forskellige analytiske niveauer fra forskellige forskningsdiscipliner. Mit projekt taler jo på den ene side til radikaliseringsforskningen, som har fokus på individet, og på den anden side til freds- og konfliktforskningen, som har fokus på selve konflikten og dens eskalering.” En vanskelig men nødvendig mission, idet nøglen til at inddæmme transnationale
jihadistiske konflikter endnu ikke er opfundet. Og ifølge Mona kan selve den måde vi forstår fænomenet på være en barriere.

FACTS
11.3
Mio. kr.
5
Års varighed
Type
Starting Grant

VIDSTE DU

img

Innovationscentrene i Seoul og München har fået nye attachéer

Eske Bo Knudsen Rosenberg (eksros@um.dk) er ny attaché i Seoul, mens Ulrik Kjølsen Olsen (ulkjol@um.dk) overtager pladsen som
attaché i München. Følg med i deres arbejde ude i verden på bloggen ufm.dk/blogs eller kontakt dem pr. mail.

img

INP støtter netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forskere

International Netværksprogram (INP) støtter netværksaktiviteter mellem danske forskere og forskere i lande, som UFM har bilaterale forsknings-, teknologi- og uddannelsesaftaler med. Derudover gives der støtte til ansøgninger med fokus på arktisk forskning, der inkluderer arktiske samarbejdslande. Læs mere på: ufm.dk/inp.

img

9 nobelpriser er tildelt ERC-modtagere

Siden 2007 har 9 ERC-modtagere modtaget den absolut største hæder, som forskere kan opnå, nemlig nobelprisen.

img

Knap 9.000 forskere har opnået en ERC-bevilling

Se hvem der opnår de eftertragtede bevillinger i Europa og hvem i Danmark, der har et ERC-projekt på CV’et. Klik ind på erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

img

ERC har forskellige frister i 2019

Det Europæiske Forskningsråd udbyder fem forskellige bevillingstyper, og du kan søge på bestemte tider af året. Læs mere på ERC’s hjemmeside erc.europa.eu

FRISTER:
Starting Grant: midt oktober 2019 (den endelige dato offentliggøres juli 2019)
Advanced Grant: 29/08 2019
Consolidator Grant: 7/02 2019
Synergy Grant: offentliggøres juli 2019
Proof of Concept: 22/01, 25/04 og 19/09 2019

img

Den lille uundværlige pjece om ERC er på vej

I serien af små uundværlige pjecer om forskellige aspekter af Horizon 2020 er turen kommet til Det Europæiske Forskningsråd. I pjecen kan du læse om, hvordan du kommer godt fra start med en ansøgning til ERC. Pjecen kan hentes på ufm.dk/h2020/publikationer.

img

Danmarks Frie Forskningsfond har et nationalt ERC-støtteprogram

Programmet skal styrke talentfulde forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC til excellent og banebrydende forskning. Der er i 2018 afsat 10 millioner kroner. Det forventes at blive videreført i 2019. Læs mere på DFF’s hjemmeside dff.dk/ansogning/opslag_erc-dansk-stotteprogram_2018-f.pdf

VIL DU VIDE MERE

img

Mona Kanwal Sheikh

Seniorforsker DIIS