Cookies

Den 3. februar 2020 holder Styrelsen for Forskning og Uddannelse et informationsmøde på Teknologisk Institut i Aarhus. Deltag i mødet, og bliv klogere på det det offentlig-private partnerskab BBI-JU, som har fokus på en effektiv udnyttelse af bioressourcer til plastik, biokemikalier, fødevarer mv. På mødet kan du høre om støttemulighederne og stille spørgsmål til indholdet i 2020-opslag.

På informationsmødet stiller vi også skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV’ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om finansiering fra Miljøstyrelsens grønne programmer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) samt Innovationsfondens Grand Solutions til den grønne omstilling.