LEDER

Mod nye horisonter

Af Anders Ødegaard, kontorchef, EU Forskning og Innovation

Visionerne for det europæiske forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe er store. Tidens og verdenssamfundets udfordringer skal løses, og europæisk forskning og innovation i verdensklasse skal bidrage hertil. To år inde i Horizon Europe har danske forskningsinstitutioner, virksomheder og kommuner engageret sig i ambitiøse internationale forsknings- og innovationsprojekter og sat kurs mod nye opdagelser, nye løsninger og ny viden.

Da Horizon Europe blev søsat i 2020 var det med lige dele fornyelse og videreførelse fra Horizon 2020. Ansøgerne kunne genkende mange af de forskellige elementer fra det tidligere program, og ansøgningsprocesserne var i store træk genkendelige. Det nye i Horizon Europe var blandt andet koncentreret om tre tiltag: 1) Videreudvikling af partnerskaber som en vej til at løse Europas store klima- og sundhedsudfordringer, 2) Oprettelse af Det Europæiske Innovationsråd (EIC) til at bringe fremtidens forandringsskabende innovation helt ud i samfundet og 3) Etableringen af en række meget ambitiøse missioner med stort fokus på det grønne. På klimaområdet sigter en af missionerne f.eks. mod, at Europa i 2030 har 100 klimaneutrale byer, og her har København, Aarhus og Sønderborg meldt sig under den grønne fane.

Tendens til tværfaglighed

På tværs af programmet løber en klar tendens om større fokus – og krav til – tværfaglighed. Efter to år træder den nye tendens i Horizon Europe tydeligt frem. Tværfagligt samarbejde er nøglen til løsningen af samfundets aktuelle udfordringer, projekterne skal i højere grad komme borgerne til gode og forskningsresultaterne skal have en positiv og varig effekt på samfundet.

Positiv start   

Set med danske øjne har erfaringerne med det tidligere program Horizon 2020 skabt gode forudsætninger for aktiv dansk deltagelse i Horizon Europe. Både når det gælder deltagelse i de velkendte programelementer og i de nye tiltag som partnerskaber version 2.0, missioner og banebrydende innovationsprojekter. Et tilbageblik på Horizon 2020 viser, at næsten 3.600 personer fra forskningsinstitutioner, erhvervslivet, kommuner, den kreative sektor, NGO’er m.fl. deltog i ca. 2.700 forskellige projekter under Horizon 2020, og hver sjette ansøgning med dansk deltagelse modtog en bevilling. Tallene vidner både om stor dansk interesse for at deltage i internationalt samarbejde og ikke mindst om et højt kvalitetsniveau i ansøgningerne og i dansk forskning og innovation generelt.

“På toårsdagen for Horizon Europe er det lykkedes for 800 deltagere fra Danmark at komme med i 569 forskellige Horizon Europe-projekter. ”

I dag bliver knap hver femte ansøgning med deltagelse fra Danmark tildelt de ansøgte forsknings- og innovationsmidler af Horizon Europe. Det vidner om en meget positiv start på Horizon Europe og tyder ligeledes på, at ansøgninger med et dansk islæt er skarpere og imødekommer kravet om excellent forskning og innovation, der tilbyder konkrete og brugbare løsninger for samfundet.

Kig efter nye muligheder i 2023 og 2024

Horizon Europe har netop lanceret en stribe arbejdsprogrammer for de næste to år. Det betyder blandt andet nye muligheder for støtte til samfundsnyttige projekter og midler til forskere og innovatører i verdensklasse. Alle – både små og store aktører – som ønsker at bringe deres talent i spil på internationale hold, bør kigge mod Horizon Europe.

I magasinet kan du møde forskere, virksomhedsejere og kommunale embedsmænd m/k, der har søgt og fået midler fra forskellige programmer i Horizon Europe. Læs hvordan de skaber ny viden, nye løsninger og nye opdagelser i tæt samspil med aktører fra udlandet og udvider vores horisonter til gavn for dig og mig.

God læselyst!