NYT FRA BRUXELLES

Mission ikke-impossible

Jakob Just Madsen, Leder af DANRO, Uddannelses- og Forskningsstyrelsens EU-kontor i Bruxelles

I år er det 50 år siden, at John F. Kennedy holdt sin berømte tale om at sende en mand til månen. Nu lancerer EU et lige så ambitiøst månelandingsprojekt døbt ’missioner’.

John F. Kennedys ambition var båret af konkurrencen med Sovjetunionen om overherredømmet i rummet, men også om menneskets stræben efter at udforske det ukendte. Så langt kender vi alle historien. Måske mindre kendt er det faktum, at man også forventede, at det ville skabe en bølge af ny viden, teknologi og innovation til glæde for samfundet.

Europa-Kommissionen besluttede i 2018 at gøre denne tilgang, som er kendt som missionstilgang – altså at arbejde på et yderst ambitiøst, men opnåeligt mål, for at gøre en stor forandring for samfundet – til et værktøj i det nye Horizon Europe-program.

De store udfordringer er i dag ikke den kolde krig, men klimaforandring, sundhed, overbelastning af jordens ressourcer og have m.m. Efter en lang og til tider COVID-udfordret planlægning har Europa-Kommissionen derfor nu lanceret fem missioner inden for cancer, klimatilpasning, klimaneutrale byer, sunde jordbunde og sunde have. Som Kennedy sagde, så skulle man ikke gøre det, fordi det var nemt, men fordi det var svært. Og det er kernen i en mission. Vi ved, at vi vil kunne nå disse mål, hvis vi lægger os i selen. Men løsningerne kommer ikke af sig selv. Alle gode kræfter skal i spil – og i samspil. Missionerne i Horizon Europe skal levere forskningen og innovationen til at løse disse udfordringer.

Men missionerne går meget længere; løsningerne skal også føres ud i livet. Her kommer andre EU-programmer, men også nationale og regionale spillere, slutbrugere, erhvervslivet og mange andre i spil. Kun sammen kan udfordringerne løses. Det betyder også, at Horizon projekter i de fem missioner vil være meget tættere knyttet til de øvrige projekter i deres mission, end man er vant til. For det gælder om at levere den store løsning – Europas manden-på-månen-øjeblik.

Men hvor månen er et koldt og mennesketomt sted, er Europa det modsatte. Inddragelse af civilsamfundet og borgerne spiller derfor en vigtig rolle i missionerne. Løsningerne skal nemlig også være gode for menneskene, for at de virkelig kommer til at batte.

I Bruxelles er troen på og forventningen stærk til, at vi inden for en årrække kan fejre et ”mission accomplished”, når vi alle i fællesskab giver den en ordentlig skalle! Også når vejen er lidt snørklet og ikke lige nem, ligesom den jo heller ikke var for Neil Armstrong og hans medastronauter.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.