LEDER

Lille, store verden

Kontorchef Anders Ødegaard, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

leder
At rejse er at leve. Det gælder også for forskere og virksomheder i Danmark, der ’lever’ af at samarbejde med andre lande. Med den politiske målsætning ’Open to the World’ inviterer Horizon 2020 til globalt videnssamarbejde med lande syd, nord, øst og vest for Danmark.

Horizon 2020 er ikke en lukket klub for de 28 EU-medlemslande. Tværtimod er en af ambitionerne med programmet at tiltrække kloge hoveder uden for EU, så Europa som region kan stå distancen i en globaliseret verden, hvor der dystes på talent, viden og innovative idéer. Status halvvejs i programmet er, at Horizon 2020 har imødekommet ansøgninger fra ikke mindre end 131 lande rundt om i verden. 87 af disse lande tilhører gruppen af såkaldte tredjelande, som ikke automatisk får midler fra Horizon 2020 men alligevel finder det attraktivt at deltage. Opgørelser viser, at disse tredjelande udgør 2,5 % af deltagerne i Horizon 2020. Selv uden økonomisk støtte fra EU trækker det altså at deltage i internationale projekter med dygtige forskere og virksomheder fra Danmark og andre europæiske lande.

Den stærkeste internationale magnet i Horizon 2020 er programmet for forskeruddannelse og -mobilitet, Marie Skłodowska-Curie Actions. Programmet tiltrækker talentfulde forskere uden for EU og står for mere end halvdelen af tredjelandenes deltagelse i Horizon 2020.

“Danske forskere og firmaer har fået øjnene op for, at Horizon 2020 rækker længere end EU’s ydre grænser.”

På listen over de mest aktive tredjelande er stærke forskningsnationer som USA, Canada, Australien og vækstøkonomier som Kina og Brasilien. Nogle af landene har selv etableret medfinansieringsordninger, der sikrer, at deres egne forskere og virksomheder får finansieret deres aktiviteter i Horizon 2020 via nationale ordninger.

Hvad med Danmark – har vi globalt udsyn? Har vi taget Horizon 2020’s åbenhedsmantra til os, og bruger vi det til at sætte dansk viden på verdenskortet? Ja, vi er godt med. Danske forskere og firmaer har fået øjnene op for, at
Horizon 2020 rækker længere end EU’s ydre grænser. Danmark samarbejder med knap 200 forskere og virksomheder fra lande som USA, Kina og Israel. Og netop i verdens mest innovative regioner har Danmark placeret innovationscentre. De syv centre er etableret af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Innovationsattachéernes fornemmeste opgave er at brande dansk viden og åbne dørene for danske forskere og virksomheder i det pågældende land.

I magasinet kan du møde en håndfuld af de danske forskere, der i det daglige samarbejder med forskere og virksomheder i lande som Israel, Kina og USA. Sammen med innovationsattachéerne sætter de dansk viden på verdenskortet og bidrager til at løse store globale samfundsmæssige udfordringer. Du kan også blive klogere på de forskellige muligheder og regler, der gælder, når samarbejdet rækker uden for EU.

God læselyst – og god rejse!