Cookies

Luk ned for mailstrømmen, og check i stedet ind på årets store digitale konference om Horizon Europe. Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter Europa-Kommissionen, forskere, virksomheder, rådgivere, kommuner m.fl. stævne i en digital konference. Konferencen løber over to dage.

Tema for konferencens anden dag
Den 26. november præsenterer, drøfter og diskuterer vi mulighederne i det nye forsknings-og innovationsprogram Horizon Europe. De politiske ambitioner og perspektiver bag programmet vil blive udlagt, og der vil være debatter om nyskabelserne i programmet og fagligt fokus på blandt andet de nye klynger, missioner og partnerskaber.

Målgruppe
Konferencen er åben for alle med interesse i international forskning og innovation.

Tilmelding
Konferencesitet er nu åbent for tilmeldinger. Hvis du vil deltage i begge dage, så skal du tilmelde dig både første og anden dag.