BAGGRUND

Hvem er grønnest i Horizon 2020?

I Danmark betragter vi os ofte som et grønt foregangsland, som viser vejen for vores europæiske nabolande, når det gælder klima, miljø og biodiversitet. Og det selvbillede holder, når vi kigger på det grønne hjemtag fra Horizon 2020.

Tal om Danmarks grønne deltagelse i Horizon 2020

Grøn sammenligning

I Danmark sammenligner vi os ofte med lande som Sverige, Holland, Østrig og Tyskland. Ser vi på de nyeste grønne tal i Horizon 2020, opnår cirka hver femte ansøgning fra de fem lande finansiering til deres projekt, så her er stillingen mellem landene stort set uafgjort. I gennemsnit er succesraten for ansøgninger på tværs af alle programmer i Horizon 2020 cirka 13 %, så ansøgere i de fem lande er alle dygtige til at opnå finansiering fra EU til deres grønne forsknings- og innovationsprojekter.

Ser vi nærmere på, hvor mange ansøgninger de fem lande får godkendt, ligger Tyskland i spidsen efterfulgt af Holland, Sverige, Østrig og til sidst Danmark. Men her vil den vågne læser bemærke, at den sammenligning er lidt unfair overfor mindre lande. Tager vi derfor et kig på hjemtag af midler i forhold til befolkningstal, så bliver der byttet rundt på rækkefølgen. Nu er Danmark i front efterfulgt af Holland, Østrig, Sverige og Tyskland.

Højere grønt hjemtag

Målet for Danmarks succes i Horizon 2020 bliver oftest opgjort som den procentvise andel af de samlede udbudte midler fra programmet, som Danmark hjemtager. På tværs af alle programmer er den andel for Danmarks vedkommende 2,57 %, men ser vi på det grønne område alene, gør Danmark det faktisk endnu bedre. På det grønne område er hjemtagsprocenten 2,62 %.

Siden Horizon 2020’s start har Danmark opnået finansiering til 2211 projekter, heraf er 574 inden for det grønne område. Det betyder, at hver fjerde ansøgning med dansk deltagelse, der opnår støtte fra Horizon 2020, er grøn.

Land

Antal godkendte ansøgninger

Succesrate

Hjemtag pr. mio. indbygger

Danmark

574

20 %

518 mio. kr

Holland

1255

21 %

515 mio. kr

Sverige

777

21 %

399 mio. kr

Tyskland

2020

19 %

214 mio. kr

Østrig

769

21 %

415 mio. kr

Om det grønne datasæt

Data omfatter Horizon 2020-programmerne ’Klima og miljø’ samt ’Energi’, da programmernes fokus falder ind under definitionen på grøn forskning anvendt i Forsk2025’s Grøn Vækst og Uddannelses- og Forskningsministeriets grønne forskningsstrategi.

Hertil kommer topics markeret med RIO-markørerne ’Climate’ og ’Biodiversity’, som går på tværs af Horizon 2020’s programmerne, herunder Transport og Bioøkonomi. Beskrivelse af RIO-markørerne, som Europa-Kommissionen anvender, findes på bit.ly/riomarkers.

Datasættet er baseret på Europa-Kommissionens Ecorda-ansøgningsdatabase.

Det har ikke været muligt at inkludere ansøgninger under Horizon 2020’s bottom-up programmer Marie Skłodowska-Curie samt Det Europæiske Forskningsråd, da deres bidrag til RIO-målsætningerne først identificeres på projektniveau.

Data er trukket fra Europa-Kommissionens Ecorda-ansøgningsdatabase per marts 2020. Se flere tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 på ufm.dk/h2020/tal.