BAGGRUND

Humanister, teknikere og kreative løfter i flok

Hvad har adfærdsforskning, kunstig intelligens og design med hinanden af gøre? Temmelig meget, hvis du spørger EU. Tidens udfordringer er for store og komplekse til, at en eller få ekspertiser kan løse dem alene. Derfor ser vi nu øget tværfagligt samarbejde i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe

Horizon Europe sætter streg under tværgående samarbejde

Når vi suser over en bro, smider plastik i én bøtte og papir i en anden eller kontakter kommunen via borgerapps, kan vi glæde os over, at her er teknologi- og ingeniørvidenskab på færde. Men vi ved også, at vejnet, affaldssortering og digitale løsninger ikke blot er teknologiske løsninger, men skal designes, så de fungerer for borgere og samfund. Det kræver indsigt fra eksempelvis økonomer, sociologer eller antropologer.

EU booster i disse år sit fokus på tværfaglig forskning, udvikling og samarbejde mellem naturvidenskab og samfundsvidenskaber, humaniora, kultur og kreativitet (SSH). Den tværsektorielle og interdisciplinære tænkning bliver i høj grad afgørende for, hvilke projekter Europa-Kommissionen sætter i gang under de nuværende og kommende arbejdsprogrammer. Integrationen af SSH står særlig stærkt i de store tekniske og naturvidenskabelige klyngeprogrammer, hvor man efterspørger konkrete løsninger på verdens udfordringer. Det er f.eks. inden for sundhed, bæredygtig fødevareproduktion eller grøn transport.

I arbejdsprogrammet for klyngen Klima, energi og mobilitet ser vi nu i hvert tredje opslag, at tværfaglige ekspertiser skal gå hånd i hånd. Det er blot ét eksempel på, at Europa-Kommissionen konkretiserer og skærper kravene om at tænke på tværs.

Forstå begreberne

SSH:

Samfundsvidenskab og humaniora

STEM:

Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik

Virkningsfulde, vellykkede og slagkraftige EU-projekter

Et centralt begreb i Horizon Europe er impact. Det handler om, hvordan, i hvor høj grad og for hvem et EU-projekt skaber merværdi i samfundet. Og på en mere målbar måde end tidligere. Derfor skal Horizon Europe-projekter, der er vellykkede på papiret, også være slagkraftige i virkeligheden.

Impact er noget andet end den konkrete løsning, som et projekt har sat sig for at udvikle. Måske kan løsningen bruges i en ganske anden innovations- eller forskningssammenhæng? Måske opstår der nye forretningsmuligheder et andet sted i samfundet? Måske skaber løsningen jobs i andre led?

Europa-Kommissionen kobler nu successen med impact tættere til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Europa-Kommissionen vurderer, at projektpartnere med SSH-ekspertiser i de tværfaglige projekter er en stærkere garant for reel impact. Humanister, samfundsforskere og kreative har viden om mennesker, samfund og kultur, som kan sikre, at en ny løsning faktisk dækker et behov, er til at forstå og nem at bruge.

Tippet er at høre borgeren

Langt de fleste EU-projekter er rettet mod mennesker. Enten skal vi betjene, implementere, bruge eller modtage en løsning. Men som det er med affaldssortering, designes og fungerer de bedste løsninger i samspil med brugeren. Inddragelse af borgere og brugere er derfor væsentligt for at få succes i Horizon Europe. Hvordan man gør det, kræver indsigt i menneskelige barrierer og kulturer. Netop det ved SSH-eksperter.

FAKTA

Europa-Kommissionens seneste rapport om integration af samfundsvdienskaber og humaniora i Horizon 2020

Europa-Kommissionens rapport 'Monitoring Report - Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020' fra 2020 peger på en tendens: Integration af socialvidenskaber og humaniora er stigende, og flere tværfaglige projekter er i gang, men fordelingen af projekter under de forskellige tematiske programmer er for ujævn. Det skal Horizon Europe rette op på.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.