NYT FRA BRUXELLES

Horizon Europe – og resten af verden

Interview med Jakob Just Madsen, DANRO

Europæisk samarbejde og partnerskaber er en hjørnesten i Horizon Europe-programmet. Men samarbejde med lande uden for Europa er også tænkt ind i det. Og i de nye arbejdsprogrammer for 2023 og 2024, er det med endnu flere muligheder for at søge projektpartnere verden over. Samtidig er nye lande på vej med associeringsaftaler, der vil udvide de globale samarbejdsmuligheder yderligere. Men ligesom der bliver åbnet nye muligheder, bliver der på områder nu også trukket en grænse f.eks. i forhold til samarbejdet med Kina.

EUindblik har talt med chefkonsulent Jakob Just Madsen, der fra sin post i Danish EU Research Liaison Office (DANRO) i Bruxelles under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er med helt inde i maskinrummet, når arbejdsprogrammerne bliver forhandlet på plads. ”Arbejdsprogrammet for 2023 og 2024 er i den grad åbent for internationalt samarbejde,” understreger Jakob Just Madsen og fortsætter:

“Europa-Kommissionen ønsker at inddrage de bedste ekspertiser, uanset hvor i verden de er – også selvom de sidder uden for EU.”

Ligesom i det gamle arbejdsprogram er der også i det nye lavet opslag, hvor der direkte opfordres til at samarbejde med bestemte lande. Der kommer bare mange flere af dem i det nye program.

”Der vil være flere opslag, hvor der udpeges bestemte lande, hvor der foregår komplementære aktiviteter. Og der er især skruet op for samarbejde med landene i den Afrikanske Union og Mercosur,” forklarer Jakob Just Madsen. Mercosur-landene er Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay.

Skarpere grænser i forhold til Kina

Når det gælder Kina, foregår der allerede en del Horizon Europe-samarbejde. Men på nogle områder bliver der nu lukket helt ned med de nye arbejdsprogrammer.

Jakob Just Madsen siger: ”EU vil gerne samarbejde med Kina på emner som klima, miljø og hele det grønne område. Men på andre områder er EU og Kina også konkurrenter.”

Det betyder helt konkret, at der på f.eks. innovationsområdet fremover ikke kan søges Horizon Europe-støtte til projekter i partnerskab med forskere og virksomheder i Kina.

”Det er noget nyt, at Europa-Kommissionen har skrevet det så direkte ind i arbejdsprogrammet,” siger Jakob Just Madsen. ”I Horizon Europe vil EU gerne samarbejde så meget, man kan. Men vi oplever problemer med deres tilgang til bl.a. ophavsret,” forklarer han og fortsætter: ”Når vi åbner vores programmer for hinanden, er det for, at samarbejdet kan komme os alle til gode. Men når et land vil beholde alle rettighederne til resultaterne selv, er det svært at skabe win-win situationer.”

Nye associeringsaftaler gør verden endnu større for Horizon Europe

I løbet af 2023 forventer Jakob Just Madsen, at kredsen af lande med en associeringsaftale, der tillader dem at deltage i Horizon Europe-samarbejdet på lige fod med EU-landene, udvides med to.

”De to første oversøiske lande, EU laver associeringsaftaler med, bliver Canada og New Zealand,” siger Jakob Just Madsen. ”De er yderst interessante at få med, for de har nogle virkeligt stærke forskningsmiljøer.”

Samtidig med at Canada og New Zealand gør deres entré, er man også ved at lave associeringsaftaler med Japan og Australien. Men det kommer til at vare lidt længere endnu.

”Canada og New Zealand er ved at lægge sidste hånd på deres associeringskontrakter, der så skal ratificeres i de to landes parlamenter i løbet af 2023,” forklarer Jakob Just Madsen. ”Det har længere udsigter med Japan og Australien, da man først er ved at forhandle aftalerne på plads nu.”

Associerede lande

Se oversigt over associerede lande til Horizon Europa på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: bit.ly/associeredelande

VIDSTE DU

img

Lyt til podcast om Horizon Europe

Tre nye podcast giver forskellige perspektiver på Horizon Europe. Lyt med og hør om Horizon Europe set fra en virksomhed, et medlem af referencegrupperne og en embedskvinde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Rigtig god fornøjelse!

img

Koordinatorer kan få gratis eksperthjælp til deres ansøgning

Via præevalueringsordningen kan koordinatorer få en grundig og uvildig vurdering af deres udkast til en ansøgning af to eksperter. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

img

Er det første gang, du vil søge Horizon Europe?

Så brug et par minutter på at se vores nye step by step-film om Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal. De tre korte film guider dig rundt på portalen, viser hvordan du finder relevante opslag og hvordan du registrerer dig, når du søger Horizon Europe-midler. Rigtig god fornøjelse.

img

Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe

Hvad er impact? Og hvordan beskriver du det i din ansøgning? Det kan du nu læse mere om i vores seneste faktablad Sådan får du styr på impact i Horizon Europe. Download faktabladet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.

img

NCP betyder National Contact Point

EU-medlemslande og associerede lande skal tilbyde national rådgivning om Horizon Europe. Ordningen bygger på tæt dialog mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen og skal sikre kvalificeret rådgivning af ansøgere. Herhjemme udgør 15 NCP’ere for Horizon Europe kernen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens og EuroCenters rådgivning, og som NCP’er indgår vi i et tæt samarbejde med lokale og regionale EU-rådgivere for at styrke den samlede danske EU-rådgivning. Find NCP’erne for Horizon Europe på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

img

Ny håndbog om Horizon Europe – introduktion til regler om økonomi

Bliv klogere på de økonomiske regler i vores nye håndbog om Horizon Europe: Introduktion til regler om økonomi – budgetlægning og afrapportering. Håndbogen giver overblik over de væsentligste regler om økonomi og henvender sig til alle med interesse for Horizon Europe. Hent håndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.