LEDER

Horizon 2020 giver værdi for virksomheder

Kontorchef Anders Ødegaard, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

leder
Næsten hver tredje deltager i Horizon 2020-projekter kommer fra erhvervslivet. Men er det alle typer af virksomheder, der er med? Eller er programmet mere velegnet for særlige typer af virksomheder? Og hvad får de ud af at være med?

En ny rapport giver svarene på disse og mange andre spørgsmål. Rapporten undersøger 411 virksomheder, der har været med i mindst et projekt finansieret af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. En spørgeskemaundersøgelse og interviews med virksomheder og rådgivere indgår også som datagrundlag i rapporten.

Hvad kendetegner så de 411 virksomheder? Sammenlignet med dansk erhvervsliv generelt er virksomhederne i Horizon 2020 større; de har en højere værditilvækst; de er eksportorienterede; de fleste udfører forskning. Og så har de ansat flere højtuddannede medarbejdere. Så møder du en virksomhed med de særlige kendetegn, så er den måske en kommende ansøger til Horizon 2020.

Men så er der også undtagelsen, der bekræfter reglen. Nemlig små og mellemstore virksomheder fra traditionelle brancher f.eks. fremstillingsindustrien. De har ofte et innovationsbehov og en god idé, når de søger midler fra Horizon 2020. Og med den rette hjælp fra offentlige og private rådgivere samt de rette partnere kan de få gavn af støttemulighederne.

“Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med Horizon 2020.”

Spørger man virksomhederne om gevinsterne ved Horizon 2020, er deres top-tre: højere forsknings- og innovationsniveau, stærkere samarbejde med forskningsinstitutioner og styrket internationalt netværk og synlighed.

Analysen fastslår, at otte ud af ti virksomheder er tilfredse med Horizon 2020. Deres tilfredshed hænger uløseligt sammen med, at de resultater og det udbytte, som Horizon 2020 giver, står mål med tids- og ressourceforbruget. Mens det modsatte gør sig gældende for en ud af ti virksomheder i analysen.

Det er glædeligt, at mange virksomheder på deres vej til Horizon 2020 benytter det offentlige rådgivningssystem, bl.a. de regionale EU-kontorer og de nationale forsknings- og innovationsprogrammer. Rådgivere kan i dialog med virksomheden afklare, om det er realistisk at søge samt give gode råd om, hvordan virksomheden bedst indgår i en Horizon 2020-ansøgning. Brug derfor rådgiverne som sparringspartner. Det er vigtigt, at virksomheder søger EU-støtte på et oplyst og realistisk grundlag.

Hos virksomheder – med mere end et EU-projekt på deres CV – er interessen for at søge igen meget stor. Otte ud af ti vil søge finansiering i det kommende program for forskning og innovation, Horizon Europe. Det lover rigtig godt for dansk virksomhedsdeltagelse i fremtiden.

Forhåbentlig kan rapporten sammen med interviews med virksomheder – her i EU-indblik – inspirere virksomheder rundt om i landet til at indtænke EU-finansiering i deres forsknings- og innovationsstrategi. Det er investeringen værd.

Rigtig god læselyst!