LEDER

Gå efter hovedrollen på den europæiske scene

Kontorchef Anders Ødegaard, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

leder
Danmark har flere år i træk opnået 2. pladsen for hjemtag fra Horizon 2020 målt pr. indbygger. Den placering kan vi være stolte af. Hvis vi vil helt til tops, skal flere turde gå efter hovedrollen i projekterne.

Hovedrollen som koordinator i et Horizon 2020-projekt betyder ikke kun flere midler til den enkelte forsker, den giver også mere viden, kontrol samt ejerskab over projektet og dets resultater. Koordinatoren er nemlig den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt, og med det følger international synlighed og gennemslagskraft.

I dag står forskere fra Danmark i spidsen for 768 projekter. Ser vi på koordinatorer, som står i spidsen for konsortier med flere deltagere fra ind- og udland, er tallet 147. Og det tal bør vi kunne øge.

At øge antallet af danske koordinatorer kræver et mere strategisk blik på mulighederne for forsknings- og innovationssamarbejder, en tidlig proaktiv tilgang samt et ønske om selv at sætte holdet og være pennefører på ansøgningen til Horizon 2020. Det er en fordel for Danmark, hvis flere tør gå efter denne hovedrolle på den europæiske scene. Flere koordinatorer vil nemlig have en positiv effekt på antallet af danske deltagere, idet danske koordinatorer ofte trækker andre danske partnere med. For nye og uerfarne partnere kan sparring med en erfaren dansk koordinator internt i konsortiet desuden være alfa og omega. Og er du blevet koordinator, rykker du også op i en liga, hvor du bliver mere attraktiv enten som koordinator eller partner i nye projekter.

“Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt, og med det følger international synlighed og gennemslagskraft.”

Overvejer du at blive en af Danmarks kommende koordinatorer? Så er der økonomisk støtte at hente hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen udbyder nemlig to forskellige ordninger: EUopSTART og præevaluering. EUopSTART er en økonomisk håndsrækning på op til 75.000 kroner til forberedelse af en Horizon 2020-ansøgning, hvor du er koordinator. Via præevalueringsordningen kan du som koordinator få to eksterne evaluatorer til at give dit ansøgningsudkast et grundigt kvalitetstjek, før du sender den af sted til EU. Udgiften til evaluatorerne dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I 2019 er der afsat ca. 18 millioner kroner til de to ordninger.

Mød koordinatorer fra det offentlige og private her i magasinet og læs om deres erfaringer med denne hovedrolle. Du kan også blive klogere på emnet, når vi inviterer til koordinatordag den 10. september i København. Her sætter vi spot på hovedrollen i Horizon 2020-projekter – og du er meget velkommen.

God læselyst!