CASEINTERVIEW

Forbedrede modeller for cirkulær økonomi skal hjælpe EU i mål med den grønne omstilling

Interview med Ana Teresa Macas Limas, DTU SUSTAIN

Cirkulær økonomi med dens fokus på f.eks. øget genbrug og genanvendelse af materialer og bedre udnyttelse af naturresurser bliver af mange anset som en af nøglerne til løsningen af klimakrisen. Men fordi vi ikke har nøjagtige modeller for, hvor meget cirkulær økonomi bidrager til at afbøde klimaforandringerne, forsinker det udbredelsen – og EU's ambitioner om at blive CO2-neutrale hurtigst muligt. I et nyt Horizon Europe-projekt, der udgår fra DTU, forsøger forskere i Danmark og Europa nu at udvikle de manglende modeller med udgangspunkt i byggebranchen. Her fortæller seniorforsker Ana Teresa Macas Limas om projektet og sin rolle som koordinator.

Et nyt syn på klimaforandringer og cirkulær økonomi

”De modeller for afbødning af klimaforandringerne, som FN’s klimapanel bruger i dag, og som de baserer deres anbefalinger og rådgivning på, har et problem: De er lineære. De kan ikke vise effekterne af cirkulær økonomi og dens indflydelse på at reducere udledningen af drivhusgasser,” forklarer Ana Teresa Macas Lima, koordinator på projektet og seniorforsker på DTU SUSTAIN, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi.

"Derfor var det overordnede formål med det opslag, vi søgte på, at gøre modellerne i stand til at indregne effekterne af cirkulær økonomi," fortsætter hun

“Med projektet ønsker vi også at bevise, at cirkulær økonomi kan hjælpe os med at opnå karbonneutralitet i byggesektoren.”

Forsyningskæder i en karbonintensiv industri

I projektet, der har fået navnet CO2NSTRUCT, bidrager DTU især med deres ekspertise i byggematerialer. Ana Teresa Macas Lima forklarer, at byggesektoren er særligt interessant, fordi det er en af de mest karbonintensive industrier, der findes. ”Og når vi går et skridt tættere på og zoomer ind på materialerne, er det fordi, karbonintensiteten især kommer fra byggematerialer som cement, stål, glas og mursten. De er alle sammen karbon-sværvægtere,” fortsætter hun.

”Når det f.eks. handler om cement, vil vi se nærmere på hvert led af forsyningskæden igennem hele industrien for at identificere alle dens feedback-loops. På den måde kan vi finde ud af, hvor vi kan genbruge materialer for at skære ned på CO2-udledningerne,” siger hun. ”Det handler om at bryde hvert led i kæden ned i stadigt mindre blokke for at få det totale overblik. Og når vi har det overblik, kan vi involvere vores partnere, der er eksperter i modellering, så de kan udvikle nye modeller, der kan indregne den cirkulære økonomis betydning.”

“Min egen personlige holdning er, at det tværfaglige aspekt er stimulerende og interessant.”

Vi er mange, der prøver at bevise, at cirkulær økonomi er vejen frem. Alle eksperterne er i gang med at nedbryde modellerne og genoverveje, hvordan vi kan gøre dem bedre, set fra hver deres felt,” siger Ana Teresa Macas Lima og fortsætter: ”Nu har EU sat retningen og sagt, det er den her vej, vi skal. Lad os løse den udfordring sammen. Ellers risikerer vi, at vi står med alle løsningerne – men hver for sig og uden at forbinde dem, så de virker.”

Ana Teresa Macas Limas, seniorforsker, DTU SUSTAIN, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Syv europæiske partnere

Projektet involverer syv partnere, og inkluderer eksperter i afbødning af klimaforandringer, globale modeller og forsyningskæder, cirkulær økonomi og sociale videnskaber.

”Som koordinator stod jeg med ansvaret for at skrive den endelige ansøgning, så det var mig, der skulle forbinde alle de forskellige ekspertiser. Vores ambition er den samme, vi vil alle sammen gerne arbejde med cirkularitet. Men vores udgangspunkter er forskellige: nogle er mere interesseret i energimodeller, andre i forsyningskæder. Så det gjaldt om at finde balancen. Den store udfordring var at beslutte, hvilken ekspertise vi ville inddrage fra hver partner og at forstå hinandens spidskompetencer,” siger Ana Teresa Macas Lima. Ifølge hende er det netop det, der gør koordinatorrollen vigtig, men også krævende.

”Som koordinator er det dig, der skal kortlægge, hvordan projektet skal gennemføres og beskrive, hvordan partnerne hver især skal bidrage. Jeg var nødt til at træde et skridt tilbage, så jeg kunne danne mig et overblik og få hele puslespillet til at gå op.

“Mit bedste råd til andre, der skal i kast med opgaven som koordinator, er: Kast dig helhjertet ind i det!”

Bliv personligt involveret. Lev projektet! Det nytter ikke noget at zappe ind og ud af det,” slutter Ana Teresa Macas Lima.

Grønt samarbejde på tværs af landegrænser

Tværeuropæisk samarbejde koordineret fra Danmark

I CO2NSTRUCT er Ana Teresa Macas Lima koordinator for førende eksperter fra disse europæiske lande: Grækenland, Tyskland, Portugal, Spanien, Storbritannien og Italien

CO2NSTRUCT
37
mio. kr. i EU-støtte
7
partnere
5
års varighed

VIDSTE DU

img

Lyt til podcast om Horizon Europe

Tre nye podcast giver forskellige perspektiver på Horizon Europe. Lyt med og hør om Horizon Europe set fra en virksomhed, et medlem af referencegrupperne og en embedskvinde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Rigtig god fornøjelse!

img

Koordinatorer kan få gratis eksperthjælp til deres ansøgning

Via præevalueringsordningen kan koordinatorer få en grundig og uvildig vurdering af deres udkast til en ansøgning af to eksperter. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

img

Er det første gang, du vil søge Horizon Europe?

Så brug et par minutter på at se vores nye step by step-film om Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal. De tre korte film guider dig rundt på portalen, viser hvordan du finder relevante opslag og hvordan du registrerer dig, når du søger Horizon Europe-midler. Rigtig god fornøjelse.

img

Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe

Hvad er impact? Og hvordan beskriver du det i din ansøgning? Det kan du nu læse mere om i vores seneste faktablad Sådan får du styr på impact i Horizon Europe. Download faktabladet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.

img

NCP betyder National Contact Point

EU-medlemslande og associerede lande skal tilbyde national rådgivning om Horizon Europe. Ordningen bygger på tæt dialog mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen og skal sikre kvalificeret rådgivning af ansøgere. Herhjemme udgør 15 NCP’ere for Horizon Europe kernen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens og EuroCenters rådgivning, og som NCP’er indgår vi i et tæt samarbejde med lokale og regionale EU-rådgivere for at styrke den samlede danske EU-rådgivning. Find NCP’erne for Horizon Europe på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

img

Ny håndbog om Horizon Europe – introduktion til regler om økonomi

Bliv klogere på de økonomiske regler i vores nye håndbog om Horizon Europe: Introduktion til regler om økonomi – budgetlægning og afrapportering. Håndbogen giver overblik over de væsentligste regler om økonomi og henvender sig til alle med interesse for Horizon Europe. Hent håndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.