INTERVIEW

Fem firmaer – fem film

De fem hovedpersoner i filmene om Horizon 2020 Foto: Emil Falke, falke&blegvad
I en ny serie af minifilm fortæller fem virksomheder om deres erfaringer med at deltage i et Horizon 2020-projekt. Lyt til deres historie, og bliv klogere på, hvad virksomheder opnår i et Horizon 2020-projekt.

Holo fra København NV fortæller, hvordan de i et projekt om selvkørende busser opnår

finansiering, læring og netværk. Nordic Bioscience fra Herlev beretter om, hvordan de via et Horizon-2020 projekt opnår adgang til de bedste forskere.

Robotvirksomheden Blue Ocean Robotics fra Odense indvier os i, hvordan de via deres Horizon 2020-projekt sikrer sig et stærkt netværk til superspecialister i Europa. Ennogie fra Ikast kommer i filmen blandt andet ind på, hvordan Horizon 2020-projektet øger deres effektivitet med 40 %. Sidst men ikke mindst forklarer Ballard fra Hobro, hvordan virksomheden bliver mere synlig i Europa ved at være med i et Horizon 2020-projekt.

Fælles for de fem film er, at firmaerne er med i forsknings- og innovationsprojekter med deltagere fra både ind- og udland.

Læs mere på ufm.dk/h2020/virksomhed.

Horizon 2020 styrker vores synlighed i Europa

Horizon 2020 sikrer os et stærkt netværk i Europa

Horizon 2020 øger vores effektivitet med 40 %

Horizon 2020 skaber adgang til den bedste forskning

Horizon 2020 giver læring, finansiering og netværk

Ny Analyse

Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative

Ny analyse viser, at virksomheder i Horizon 2020-projekter bl.a. opnår ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering. Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Publikationen ’Virksomhedsanalyse og casekatalog: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020’ kan hentes på www.ufm.dk/h2020/publikationer.