BAGGRUND

Få hjælp til at skrive din EU-ansøgning

En EU-ansøgning kan være en stor udfordring for en mindre virksomhed. Derfor tilbyder de regionale EU-kontorer forskellige former for rådgivningsforløb for virksomheder.

En ny analyse – udgivet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse – undersøger blandt andet, hvordan erfarne virksomhedsdeltagere i Horizon 2020 benytter den offentlige rådgivningsservice.

Virksomhederne fortæller samstemmende, at de gør brug af mulighederne i det offentlige rådgivningssystem i forbindelse med deres Horizon 2020-ansøgning. Flere fremhæver især de regionale EU-kontorers rolle som centrale vidensformidlere og oversættere af det særlige sprog i EU’s forsknings- og innovationsprogram.

 

“Horizon 2020 er svært at navigere i, så man skal tage den gratis vejledning, man kan få.”

Rådgiverne kan blandt andet hjælpe med at gennemskue, om det er realistisk for virksomheden at opnå finansiering via et bestemt opslag samt give gode råd om at indgå i et Horizon 2020-projekt. En af virksomhederne siger i analysen: “Horizon 2020 er svært at navigere i, så man skal tage den gratis vejledning, man kan få. De kan hjælpe med at afsøge mulighederne for at få støtte til udvikling.”

Et andet vigtigt budskab fra analysen er, at mange søger midler fra EUopSTART til at kickstarte ansøgningsarbejdet. EUopSTART kan give et økonomisk tilskud til virksomhedernes arbejde med at forberede en ansøgning. Med 50.000 eller 75.000 kr. i støtte er det muligt for virksomheden at hyre en privat konsulent til at skrive ansøgningen. Og det gør mange af de erfarne virksomhedsdeltagere også.

Dansk støtte og rådgivning

EUopSTART på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Region Hovedstadens rådgivningstilbud til virksomheder - CopenVirk

Region Syddanmarks rådgivningstilbud til virksomheder

Region Midtjyllands rådgivningstilbud til virksomheder - iFacilitator

Region Midtjyllands rådgivningstilbud til virksomheder - GlobalMidt 2.0

Region Nordjyllands rådgivningstilbud til virksomheder

Læs mere om tilbuddene nedenfor.

 

DANSK STØTTE OG RÅDGIVNING

EUopSTART

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan via EUopSTART dække virksomheders udgifter til det forberedende arbejde med en ansøgning til Horizon 2020. Læs mere på ufm.dk/euopstart

DANSK STØTTE OG RÅDGIVNING

Region Nordjylland - Strategisk Investeringsprogram, SIP

Virksomheder i Region Nordjylland kan via regionens EU-kontor få vurderet deres muligheder i Horizon 2020. De virksomheder, der matcher programmet, tilbydes hjælp til alle faser af projektudviklingen. eu-norddanmark.dk/er-du-en-virksomhed

Region Hovedstaden - CopenVirk

Virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan benytte tilbuddet ’CopenVirk’. Greater Copenhagen EU Office vurderer virksomhedens muligheder i Horizon 2020 og tilbyder individuelt rådgivningsforløb frem mod en ansøgning. bit.ly/CopenVirk

Region SydDanmark

South Denmarks European Office foretager en screening af virksomhedens Horizon 2020-potentiale og muligheder. De egnede tilbydes hjælp til alle faser af projektudviklingen. southdenmark.be/aktiviteter/virksomheder

Region Midtjylland - iFacilitator

Central Denmark EU Office tilbyder midtjyske virksomheder hjælp til at matche deres innovationsprojekter med EU’s finansieringsordninger, herunder gratis 1:1 sparring og validering af innovationsidéens potentiale for at opnå finansiering i de europæiske innovationsstøtte-programmer. bit.ly/Ifacilitor

Region Midtjylland - GLOBALmidt 2.0

I Region Midtjylland tilbydes i løbet af 2020 todages workshops for virksomheder med fokus på forprojekter til Horizon 2020 og Eurostars programmerne. Region Midtjylland tilbyder også individuelle vækstforløb for virksomheder. Vækstforløbene fokuserer på forløb/forprojekter til Horizon Europe og Eurostars programmerne. bit.ly/GLOBALmidt