INTERVIEW

Få åbnet døren til udlandet

Interview med Anders Skeem Enterprise Europe Network

Vil din virksomhed med i Horizon 2020? Så opbyg tillidsfulde relationer til universitetsforskere. Første skridt mod det internationale samarbejde kan være via et dansk samarbejde.

Anbefalingen fra Anders Skeem, som til daglig arbejder med at matche danske og udenlandske aktører med hinanden, er: “Brug os i Enterprise Europe Network som sparringspartner. Vi hjælper især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at skabe kontakt til aktører i udlandet, bl.a. koordinatorer af Horizon 2020-projekter. Men vi hjælper også gerne universiteter og andre videnaktører med at finde udenlandske SMV’er til deres Horizon 2020-projekter.” Det sker via det europæiske netværks egen ’Tinder’, hvor Anders Skeem og hans kollegaer matcher virksomheder og universiteter, der vil gå sammen om et fælles innovations- eller forskningsprojekt.

Et dansk-tysk match

Den danske art/tech-virksomhed Rokoko med speciale i motion capture-teknologi er en af de mange virksomheder, Anders Skeem har hjulpet med i et Horizon 2020-projekt. Et tysk universitets partnersøgningsprofil til Enterprise Europe Network og en koordineret indsats fra danske rådgivere på tværs af landsdele var nøglen til det dansk-tyske match.

Ene Katrine Rasmussen, som rådgiver om EU-støtte til film- og medieindustrien, vidste nemlig, at Rokoko var interesseret i at være med i større EU-projekter som partner. Og de to rådgivere skrev sammen med Rokoko en attraktiv profil, som den tyske koordinator og de øvrige partnere i konsortiet takkede ja til. “At projektet ’first.stage’ med Rokoko om bord kom igennem nåleøjet, er jo dejligt. Det har været en fornøjelse at følge udviklingen i projektet,” siger Anders Skeem.

“Vi hjælper især små og mellemstore virksomheder med at skabe kontakt til aktører i udlandet.”

Færre barrierer for samarbejde

Anders Skeem oplever i sit arbejde, at barriererne for at etablere samarbejder mellem erhvervsfolk og universitetsforskere på tværs af landegrænser med tiden er blevet mindre. En væsentlig årsag hertil er i Anders’ optik, at økosystemet mellem regionale, nationale og EU-støtteordninger med tiden er blevet meget bedre: “I takt med, at vi ser en øget synergi mellem f.eks. Innovationsfondens Innobooster og projektmuligheder i Horizon 2020, kan vi meget bedre identificere de virksomhedstyper, der er parate og kompetente til at tage skridtet fra f.eks. et nationalt til et EU-finansieret projekt.”

En af anbefalingerne i en ny virksomhedsanalyse - udgivet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse - peger på et øget brug af Enterprise Europe Network som brobygger mellem danske og udenlandske aktører. Og det glæder Anders Skeem: “Analysen tager udgangspunkt i danske virksomheders behov og muligheder, og vi vil fortsat gøre en indsats for at matche dem med udenlandske universitetsforskere og andre aktører, som søger virksomhedspartnerere til egne projektkonsortier. For tiden arbejder vi også på et koncept, der skal lette danske universiteters og videninstitutioners adgang til udenlandske SMV’er i forbindelse med EU-projekter.”

Her kommer Anders Skeems udenlandske netværkspartneres kontakt til SMV’er fra deres respektive lande til at spille en nøglerolle. Ambitionen er at åbne døren til udenlandske SMV’er, der allerede har erfaringer med EU-finansiering og internationalt samarbejde, eller er parate til at indgå i et forpligtende samarbejde på tværs af landegrænser.

Læs mere om Enterprise Europe Network og deres service om partnersøgning på www.enterprise-europe.dk.

VIL DU VIDE MERE

img

Anders Skeem

Enterprise Europe Network