INTERVIEW

Excellence er alfa og omega i Horizon Europe – og sådan skal det være

Interview med Josephine Them Parnas, Chefkonsulent, EuroCenter

Uddelingen af midler til forskning og innovation under Horizon Europe foregår efter excellence-princippet: Pengene skal gå til de bedste. De bedste forskere, de bedste innovatører, de bedste produkter – uafhængigt af, hvor de kommer fra. Forskerne søger i åben konkurrence med hinanden, og de bedste får pengene. Helt enkelt. Men sådan er det ikke altid, når 27 medlemslande skal blive enige om noget – og når forudsætningerne for succes af historiske årsager ikke er helt lige. Derfor kæmper embedsfolk som chefkonsulent Josephine Them Parnas fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hver dag for excellence på vegne af dansk forskning og innovation.

Forskning og innovation er langt hen ad vejen politiske konsensusområder. Alle 27 medlemslande kan hurtigt blive enige om, at forskning og innovation er en god idé. Men når det kommer til, hvordan vi fordeler forskningsstøttemidlerne i Horizon Europe, starter udfordringerne. De nye EU-lande opnår langt færre bevillinger end de gamle. Der er enighed om, at ambitionen er, at andelen af deres deltagelse og de penge, de får hjem, skal øges. Et princip, der i embedsmandskredse har fået tilnavnet ’widening’. Men hvordan den ambition skal føres ud i livet, og især hvordan det kan gøres uden at sjakre med excellence-princippet, er baggrund for en langvarig og indædt kamp: Widening vs. Excellence – det er spørgsmålet.

Widening vs. Excellence

Slagsmålet handler om, hvorvidt der skal skrues på måden, midlerne fordeles på, så det bliver nemmere for widening-landene at få del i dem. Josephine Them Parnas gør den danske holdning op: “For Danmark giver det absolut ingen mening at give køb på excellence.

Josephine Them Parnas, chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

“Grunden til at EU fylder meget i international forskning er netop understregningen af excellence.”

Det vil være ekstremt problematisk at begynde at skrue på det – for så bliver resultaterne ikke ved at være gode.”

Her vil en typisk indvending fra widening-fronten være, at det heller ikke kan nytte noget, at et land som Danmark hiver mere hjem i forskningsstøtte, end vi betaler ind til Horizon Europe. Det motiverer ikke de andre lande til at blive ved med at betale.

Josephine Them Parnas: ”Det er rigtigt, at Danmark gør det vildt godt. Det gør vi, fordi vi løbende har reformeret vores forskningssystemer, vi har god administration, god løn og gode rammer for vores forskningsmiljøer.

“Og så har vi den vigtigste drivkraft: Dygtige forskere med gode uddannelser, der udvikler gode projekter og skriver gode ansøgninger. ”

Det tager årtier at bygge sådan et system op – og det er derfor, det er et langt sejt træk for widening-landene at komme op på niveau.”

Samtidig er det Widening-landene, der får langt størstedelen af midlerne fra EU's udviklings- og strukturfonde. Så det kan godt være, at de taber lidt på Horizon Europe. Men de burde bruge de andre penge på at reformere og opbygge deres forskningsmiljøer for at komme mere med.

En indiskutabel forudsætning

”Der er allerede gang i snakken i Bruxelles om næste rammeprogram for forskning og innovation, der skal være på plads i 2028. Midtvejsevalueringen af Horizon Europe kommer til at spille en stor rolle, når det nye program skal designes. Her er vi fra dansk side også stærkt fokuseret på at stå vagt om excellence. Det er det, vi laver i maskinrummet. Skal vi være en forsknings- og videnbaseret økonomi i Europa er excellence en indiskutabel forudsætning.” forklarer Josephine Them Parnas.

”Det er i høj grad også dansk interessevaretagelse: Vi klarer os godt i Danmark, fordi vi har dygtige forskere og innovatører, som er uddannet og hærdet i et excellence-system. Og den position kæmper vi hver dag hårdt for ikke at udvande. Både som forskere og som embedsfolk,” siger Josephine Them Parnas, og slutter: ”Det er derfor, at excellence-princippet er så vigtigt. For det betyder jo bare, at vi får den bedste forskning og innovation for pengene.”

Lyt til podcast

De bedste får pengene

Det princip fastholder Danmark i samarbejdet med Europa-Kommissionen og de øvrige medlemslande om Horizon Europe. Chefkonsulent Josephine Them Parnas, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, udbyder i podcast, hvorfor excellence i EU-forskning og -innovation er helt afgørende. Lyt til podcast her: bit.ly/podcastomHorizonEurope

VIDSTE DU

img

Lyt til podcast om Horizon Europe

Tre nye podcast giver forskellige perspektiver på Horizon Europe. Lyt med og hør om Horizon Europe set fra en virksomhed, et medlem af referencegrupperne og en embedskvinde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Rigtig god fornøjelse!

img

Koordinatorer kan få gratis eksperthjælp til deres ansøgning

Via præevalueringsordningen kan koordinatorer få en grundig og uvildig vurdering af deres udkast til en ansøgning af to eksperter. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

img

Er det første gang, du vil søge Horizon Europe?

Så brug et par minutter på at se vores nye step by step-film om Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal. De tre korte film guider dig rundt på portalen, viser hvordan du finder relevante opslag og hvordan du registrerer dig, når du søger Horizon Europe-midler. Rigtig god fornøjelse.

img

Faktablad: Sådan får du styr på impact i Horizon Europe

Hvad er impact? Og hvordan beskriver du det i din ansøgning? Det kan du nu læse mere om i vores seneste faktablad Sådan får du styr på impact i Horizon Europe. Download faktabladet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.

img

NCP betyder National Contact Point

EU-medlemslande og associerede lande skal tilbyde national rådgivning om Horizon Europe. Ordningen bygger på tæt dialog mellem medlemslandene og Europa-Kommissionen og skal sikre kvalificeret rådgivning af ansøgere. Herhjemme udgør 15 NCP’ere for Horizon Europe kernen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens og EuroCenters rådgivning, og som NCP’er indgår vi i et tæt samarbejde med lokale og regionale EU-rådgivere for at styrke den samlede danske EU-rådgivning. Find NCP’erne for Horizon Europe på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

img

Ny håndbog om Horizon Europe – introduktion til regler om økonomi

Bliv klogere på de økonomiske regler i vores nye håndbog om Horizon Europe: Introduktion til regler om økonomi – budgetlægning og afrapportering. Håndbogen giver overblik over de væsentligste regler om økonomi og henvender sig til alle med interesse for Horizon Europe. Hent håndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om Horizon Europe.