BAGGRUND

EU opruster grøn forskning og innovation

Bæredygtige fødevarer, grønne havne og intelligente bygninger. Det er blot nogle af de områder, der vil gavne klode og klima. Derfor kalder EU til handling. Vejen er forskning, innovation og et nyt Green Deal-opslag.

Rene brændstoffer, produktion, der favner natur og dyr, og mennesker, der lever sammen på fair og bæredygtig vis. Det står centralt i EU’s nye Green Deal-opslag. Grønne løsninger skal gå hånd i hånd med nye vaner. Og samfundet skal kunne mærke effekten af løsningerne i morgen. Det er – sat på spidsen – EU’s ambition med de ca. 7,5 milliard kroner, EU uddeler i det nye opslag.

Opråb til alle videnskabsdiscipliner

Green Deal-opslaget er opdelt i ti temaer, som kalder på ny forskning og innovation. Vi skal frem til nul gift og kemi i vores omgivelser, nul forurening fra fly, skibe og biler, fuldt stop med brug af kul og verdens mindst indgribende landbrug og fiskeri. Hvis vi skal opnå det, har vi brug for skarpe bud fra alle forsknings- og innovationsmiljøer.

Det afspejler, hvor omfattende og presserende den grønne omstilling er. Hvis vi skal lykkes, forudsætter EU, at vi mobiliserer den bedste forskning og innovation på tværs af videnskaber, brancher og aktører, og at kommende projekter også bidrager til grøn lovgivning og verdens bedste grønne standarder.

Grøn er håb og muligheder

Opslaget er et konkret resultat af Europa Kommissionens politiske fokus på klima og miljø, hvor FN’s verdensmål og ønsket om mere internationalt grønt samarbejde står stærkt.

Der er desuden en grundlæggende intention i opslaget, at grøn tænkning skal være med til at genoprette europæisk økonomi og skabe vækst efter Corona. Mulighederne i opslaget knytter sig således til en større EU-strategi for en grønnere og økonomisk stærkere fremtid.

Målet er, at vi i 2030 udleder 50 % mindre CO2 end i 1990, og at EU er klimaneutral i 2050. Til den tid må vi kun udlede den mængde CO2, som naturen er i stand til at optage.

Borgere og bæredygtighed

Vi indtager alle en vigtig rolle i Green Deal-opslaget. Opslaget har et praktisk fokus på, at nye borgerrettede løsninger skal være nemme at gå til, dække konkrete behov og være tilgængelige og billige. Det skal f.eks. være nemt at vælge produkter, hvor materialet kan genbruges, når selve produktet er slidt op. Hvad der går i stykker, skal kunne repareres. Vi skal opleve mindre emballage, færre importerede produkter i dårlig kvalitet og flere sunde og grønne EU-producerede varer og løsninger. Vi skal alle kunne bidrage til at reducere, genbruge og genanvende, og det skal forskning og innovation gøre muligt.

Grøn mobilisering i Horizon Europe

Green Deal-opslaget bygger bro til EU’s næste forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe. Det vil videreføre grøn forskning og innovation og kravet om, at EU-projekter i endnu højere grad præsterer konkrete og målbare resultater til gavn for samfund, klode og klima.

Green Deal-opslaget

Deadline:

26. januar 2021

Samlet budget:

7,5 milliard kroner

Hvem kan søge:

Virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer, innovationsaktører o.a.

Sparring:

Har du brug for sparring om det grønne opslag, er du velkommen til at kontakte EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Skriv til os på: eurocenter@ufm.dk