Cookies

Vi stiller skarpt på etik i Horizon 2020 og ser på, hvordan du kommer bedst muligt igennem etikscreeningen. Hvordan overbeviser du evaluatorerne om, at du lever op til de etiske krav? Og hvad skal du levere i forbindelse med projektgennemførelsen?

Indhold
Webinaret er relevant for alle Horizon 2020-ansøgninger, da der stilles krav om at der udføres etisk forsvarlig forskning i H2020. Vi stiller skarpt på udfyldelse af selv-evalueringen i ansøgningens Part A og den beskrivende tekst under afsnit 5.1. Ethics, hvor ansøgeren skal gøre rede for håndteringen af etiske problematikker. Efter webinaret vil du vide, hvornår man skal ”flage” etiske problemstillinger og hvordan man kan gå til afsnittet 5.1. om etik. Du vil ligeledes høre eksempler på, hvad der skal leveres til Europa Kommissionen, hvis projektet har etiske problemstillinger. Webinaret afholdes den 21. februar kl. 13:30-14:30.