NYT FRA BRUXELLES

Efter Brexit genindtræder briterne atter i forskernes Champions League

Interview med Jakob Just Madsen, DANRO

Efter tre års afbrydelse vender Storbritannien tilbage og deltager igen i de store og prestigefyldte forskningsprogrammer i EU. Fra 2024 træder en ny associeringsaftale mellem Europa-Kommissionen og Storbritannien i kraft. En aftale, som ligner den EU har med eksempelvis Norge. Derfor kan forskere fra Danmark snart på ny samarbejde med briterne til stor glæde for begge parter.

Da klokken slog 24 den 31. januar 2020, var Storbritannien ikke længere et EU-medlemsland. Med Brexit forsvandt også de britiske videnskabsfolk og forskeres muligheder for at ansøge og deltage i Horizon Europe, EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

“Det er dejligt, at landet er tilbage i forskernes Champions League efter at have været i regionalligaen i en periode. ”

- Det har været tre mørke år for europæisk forskning, ganske enkelt fordi de britiske forskere generelt er ret dygtige, siger Jakob Just Madsen, chefkonsulent og daglig leder
af DANRO i Bruxelles. DANRO’s primære opgave er at varetage danske forskningsinteresser med fokus på at øge deltagelsen i Horizon Europe. Både i Bruxelles og i Storbritannien bliver beslutningen om, at briterne atter bliver tilsluttet de europæiske Horizon-programmer, mødt med lettelse.

- Det er virkelig en win-win-situation for både EU og for Storbritannien. Det er dejligt, at landet er tilbage i forskernes Champions League efter at have været i regionalligaen i en periode. Vi supplerer hinanden rigtigt godt, så den samlede tekniske og videnskabelige barre bliver hævet, siger Jakob Just Madsen.

Økonomi

Horizon Europe er verdens største tværnationale forsknings- og innovationsprogram. I perioden 2021-2027 er den samlede budgetramme på godt 700 milliarder kroner. Det forventes, at briterne tilfører puljen yderligere små 20 milliarder kroner årligt.