BAGGRUND

Dyk ned i temaerne

Klyngeprogrammet Kultur, kreativitet og inkluderende samfund består af tre overordnede temaer: 1. demokrati og forvaltning, 2. kulturarv og kunstneriske og kreative industrier og 3. samfundsmæssig, social og økonomisk udvikling.

1. Demokrati og forvaltning

Projekter under dette tema skal undersøge, forstå, udvikle og styrke:

 • spændinger og strømninger mod nationalisme, populisme, polarisering og faldende tillid til demokratiske institutioner
 • demokrati som styreform, værdi, norm og rettighed
 • gennemsigtighed, tillid til samfundets institutioner og den demokratiske samtale
 • demokratiske institutioner, inkluderende medborgerskab og grundlæggende menneskerettigheder
 • stabile og modstandsdygtige demokratiske samfund.

2. Kulturarv og de kunstnerisk og kreative industrier

Projekter under dette tema skal skabe, styrke, mobilisere og fremme:

 • interessen for europæisk kultur og kulturarv
 • bæredygtige jobs i de kunstneriske og kreative industrier
 • kreative industrier som foregangsvirksomheder for innovation og samarbejder
 • en klar branding af Europas forskellige lande, regioner, sprog og identitet
 • europæisk produktdesign og kreativitet
 • historiske steder, monumenter, bygninger og kulturlandskaber
 • bæredygtig bevaring og restaurering
 • games, film og arkitektur.

3. Samfundsmæssig, social og økonomisk udvikling

Projekter under dette tema skal afdække, sikre, tackle og forstå:

 • mennesket som en ressource og kapital i samfund under forandring
 • økonomisk og social modstandsdygtighed
 • voksende ulighed, fattigdom og social eksklusion
 • inklusion som del af den økonomiske, sociale, politiske og kulturelle udvikling i Europa
 • betydningen af uddannelse, social arv og mobilitet
 • værdig immigration og integration
 • positive konsekvenser af immigration.

FAKTA

Sådan kan et tværfagligt emne se ud:

HORIZON-CL-2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation.

Ansøgninger under dette emne skal adressere:

Hvordan sikrer og beskytter vi kulturarv og kulturlandskaber mod klimaændring, naturkatastrofer og forurening på den mest innovative og bæredygtige måde? Projekter kan f.eks. fokusere på kulturarv og kulturlandskaber i landlige områder, ved kyster eller under vand.

Deadline for ansøgninger:

Den 20. april 2022.

Læs mere:

På portalen Funding & Tenders https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.