Det sker

Her kan du se kommende arrangementer. Du kan også tilmelde dig via TILMELD DIG-knappen i bunden af hvert arrangement.

28
aug
2019

Webinar

Webinar: Få overblik over de store offentlige-private partnerskaber under Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Kim L. Kryger, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, KLK@ufm.dk

Tid:
28. august 2019
Sted:
Internet
Varighed:
13:30-13:45
Pris:
Gratis

Formålet med webinaret er at give overblik over Horizon 2020’s syv Joint Technology Initiatives (JTI’er) med industrien. JTI’erne udmønter væsentlige dele af programmets budget til forskning og innovation inden for sundhed, bioøkonomi, IT, transport og energi.

Indhold

Vi vil i løbet af webinaret komme ind på:

– Hvad der adskiller JTI’erne fra de øvrige partnerskaber under Horizon 2020

– Rationalet bag JTI’erne og deres plads i det europæiske forsknings- og innovationslandskab

– Industrisammenslutningerne bag initiativerne og initiativernes individuelle særtræk

– Hvordan JTI’ernes topics bliver til, JTI’ernes opslags- og ansøgningsprocedurer

– JTI’ernes forventede rolle i det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027).

Vi har særligt fokus på Innovative Medicines Initiatve (Sundhed), Biobased industries og Fuel Cells and Hydrogen, FCH (Brint-og Brændselsceller), som er JTI’er med stor dansk deltagelse. De øvrige partnerskaber ECSEL (elektroniske komponenter og systemer); SESAR (luftfartssystemer); Clean Sky 2 (bæredygtig luftfart) og Shift2rail (Jernbane) berøres kun lidt.

TILMELD DIG
10
sep
2019

Konference

Koordinatordag 2019 – om koordinatorrollen i Horizon 2020-projekter

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Lisa Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, lijo@ufm.dk

Tid:
10. september 2019
Sted:
Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Hotel, Engvej 171, 2300 København S.
Varighed:
09:30-15:00
Pris:
Gratis

Overvejer du at påtage dig koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, eller er du en erfaren koordinator, der ønsker sparring med andre koordinatorer? Så kom til koordinatordag den 10. september i København.

Indhold
Er du interesseret i at prøve kræfter med koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, så vil du på koordinatordagen kunne høre om rollen fra nuværende koordinatorer. Er du en mere erfaren koordinator, så vil du kunne trække på erfaringer fra andre koordinatorer og bringe din egen viden i spil. Koordinatorer fra universiteter og virksomheder vil dele deres erfaringer, både via oplæg og via paneldebat. Derudover så vil vi se nærmere på, hvad der karakteriserer den administrative koordinator og den faglige koordinator.

En Project Officer fra Europa-Kommissionen vil på dagen komme omkring de konkrete regler for koordinator og rammerne for det praktiske samarbejde mellem koordinator og Kommissionen.

Undervejs vil der naturligvis også være rig mulighed for at netværke og videndele.

Målgruppe
Målgruppen er forskere og virksomheder, der enten er/har været koordinatorer eller overvejer at påtage denne rolle. Rådgivere er også velkommen til at deltage.

Sprog
Oplæg og diskussioner vil primært være på dansk, dog vil enkelte programpunkter foregå på engelsk.

 

TILMELD DIG
19
sep
2019

Webinar

Sådan søger du midler hos Det Europæiske Forskningsråd (engelsk)

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Overgaard Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, aoj@ufm.dk

Tid:
19. september 2019
Sted:
Internet
Varighed:
10:00-10:45
Pris:
Gratis

Formålet med webinaret er at give forskere en grundlæggende forståelse af det Europæiske Forskningsråd (ERC) og få afklaret, hvorvidt det er relevant at søge midler hos ERC. Webinaret henvender sig til forskere, som er interesseret i at søge et ERC Starting, Consolidator eller Advanced grant og som har brug for yderligere information om mulighederne og ansøgningsprocessen

Indhold

Webinaret vil give forskere en generel forståelse af ansøgningsproceduren og krav ift. en ERC-ansøgning. Efter webinaret vil deltagerne kunne vurdere om de er klar til at søge ERC-midler.

Vi vil blandt andet gennemgå:

  • Hvad er ERC?
  • Hvorfor skal man søge midler hos ERC?
  • Forskellige typer af ERC bevillinger
  • Hvad indeholder en ERC ansøgning
  • Hvordan kommer jeg i gang med en ansøgning?

Da ERC-bevillinger kan søges af postdocs såvel som mere erfarne forskere, er webinaret relevant for forskere som er forskellige steder i deres karriere.

Desuden er rådgivere og konsulenter velkommen til at deltage. Webinaret afholdes på engelsk.

TILMELD DIG
5
nov
2019

Kursus

Den succesfulde ERC-ansøgning (engelsk)

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Overgaard Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, aoj@ufm.dk

Tid:
05. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1402 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. + moms. Vi fremsender faktura efter kurset

Lær at skrive en succesfuld ansøgning, hvor du formidler din forskningsidé og dit CV på den bedste måde. En indføring i formatet samt læring fra tidligere ansøgere vil øge din mulighed for at få en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Kurset holdes den 5. november 2019 i København.

Indhold

Kurset sætter fokus på opbygningen af en ERC-ansøgning og giver dig konkrete greb, som du kan anvende i din egen ansøgning. Vi belyser, hvor i en ansøgning, der erfaringsmæssigt opstår problemer, og hvordan du løser dem. På kurset vil en evaluator og succesfulde ansøgere give dig en indføring i evalueringskriterierne samt de faktorer, der afgør skæbnen for en ERC-ansøgning. Du får klarhed over, hvad man i ERC-sammenhæng forstår ved “groundbreaking research”, “high risk/high gain” og “impact”, ansøgningens dele og hvordan du skal prioritere den tid, du bruger på ansøgningsskrivningen, de formelle ansøgningskriterier for en ERC-ansøgning, og hvad evaluatorerne lægger vægt på, hvordan du skal forberede dig, og hvad du skal fokusere på i interviewsituationen og de mere uformelle krav som gør, at du kan give din ansøgning ’kant’.

Bemærk kurset afholdes på engelsk.

 

TILMELD DIG
20
nov
2019

Kursus

Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Marlis Erichsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mer@ufm.dk

Tid:
20. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. pr. deltager. Vi fremsender faktura efter kurset.

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, udregning af timesatser og betingelserne for at bruge underleverandører? Så deltag i vores populære afrapporteringskursus og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis. Kurset holdes den 20. november 2019 i København.

Indhold
Kurset sætter fokus på den økonomiske afrapportering af Horizon 2020-projekter. Gennem oplæg og øvelser ruster vi dig til at opfylde de krav og regler, der er til afrapportering. Vi kommer til at arbejde med følgende emner: Sammenhæng mellem økonomisk og teknisk afrapportering, hvornår omkostninger er støtteberettigede, gennemgang af de forskellige kategorier af omkostninger, timesatsberegning, krav til tredjeparter, tidsfrister, dokumentationskrav og revision og typiske fejl. Kurset er relevant for langt de fleste projekttyper under Horizon 2020. Hvis du ønsker at komme i dybden med de finansielle regler for Marie Skłodowska-Curie Actions, så anbefaler vi dog, at du ser vores webinarer om Marie Skłodowska-Curie Actions (ufm.dk/h2020/webinar).

 

TILMELD DIG