Det sker

Her kan du se kommende arrangementer. Du kan også tilmelde dig via TILMELD DIG-knappen i bunden af hvert arrangement.

21
feb
2019

Webinar

Etik i Horizon 2020-ansøgninger

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Lisa Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, lijo@ufm.dk

Tid:
21. februar 2019
Sted:
Internet
Varighed:
13:30-14:30
Pris:
Gratis

Vi stiller skarpt på etik i Horizon 2020 og ser på, hvordan du kommer bedst muligt igennem etikscreeningen. Hvordan overbeviser du evaluatorerne om, at du lever op til de etiske krav? Og hvad skal du levere i forbindelse med projektgennemførelsen?

Indhold
Webinaret er relevant for alle Horizon 2020-ansøgninger, da der stilles krav om at der udføres etisk forsvarlig forskning i H2020. Vi stiller skarpt på udfyldelse af selv-evalueringen i ansøgningens Part A og den beskrivende tekst under afsnit 5.1. Ethics, hvor ansøgeren skal gøre rede for håndteringen af etiske problematikker. Efter webinaret vil du vide, hvornår man skal ”flage” etiske problemstillinger og hvordan man kan gå til afsnittet 5.1. om etik. Du vil ligeledes høre eksempler på, hvad der skal leveres til Europa Kommissionen, hvis projektet har etiske problemstillinger. Webinaret afholdes den 21. februar kl. 13:30-14:30.

TILMELD DIG
25
apr
2019

Kursus

Den gode ansøgning til Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Maibohm Haridt, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, amma@ufm.dk

Tid:
25. april 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1402 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. + moms. Vi fremsender faktura efter kurset

Lær at skrive en god ansøgning og få del i EU-milliarderne til forskning og udvikling. Lær om Horizon 2020, opbygningen af en ansøgning og forstå EU’s ”karakterskala”. Kurset holdes den 25. april 2019 i København.

Indhold
Kursets vil sætte fokus på ansøgningsforløbet og skriveprocessen, evalueringskontekst og –kriterier og de tre hovedafsnit i en Horizon 2020-ansøgning: Excellence, Impact og Implementation. Du vil lære at sælge projektets kerneindhold, lave en hensigtsmæssig køreplan for dit projekt og ikke mindst at gøre rede for projektets effekt på samfundet. Gennem oplæg og praktiske øvelser lærer du desuden om baggrunden for Horizon 2020 og status på programmer, og hvordan man italesætter vigtige tværgående prioriteter i ansøgningen. Efterfølgende kan du omsætte viden fra kurset til en målrettet og præcis IA/RIA-ansøgning.

 

TILMELD DIG
5
nov
2019

Kursus

Den succesfulde ERC-ansøgning (engelsk)

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Overgaard Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, aoj@ufm.dk

Tid:
05. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1402 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. + moms. Vi fremsender faktura efter kurset

Lær at skrive en succesfuld ansøgning, hvor du formidler din forskningsidé og dit CV på den bedste måde. En indføring i formatet samt læring fra tidligere ansøgere vil øge din mulighed for at få en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Kurset holdes den 5. november 2019 i København.

Indhold

Kurset sætter fokus på opbygningen af en ERC-ansøgning og giver dig konkrete greb, som du kan anvende i din egen ansøgning. Vi belyser, hvor i en ansøgning, der erfaringsmæssigt opstår problemer, og hvordan du løser dem. På kurset vil en evaluator og succesfulde ansøgere give dig en indføring i evalueringskriterierne samt de faktorer, der afgør skæbnen for en ERC-ansøgning. Du får klarhed over, hvad man i ERC-sammenhæng forstår ved “groundbreaking research”, “high risk/high gain” og “impact”, ansøgningens dele og hvordan du skal prioritere den tid, du bruger på ansøgningsskrivningen, de formelle ansøgningskriterier for en ERC-ansøgning, og hvad evaluatorerne lægger vægt på, hvordan du skal forberede dig, og hvad du skal fokusere på i interviewsituationen og de mere uformelle krav som gør, at du kan give din ansøgning ’kant’.

Bemærk kurset afholdes på engelsk.

 

TILMELD DIG
20
nov
2019

Kursus

Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Marlis Erichsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mer@ufm.dk

Tid:
20. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. pr. deltager. Vi fremsender faktura efter kurset.

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, udregning af timesatser og betingelserne for at bruge underleverandører? Så deltag i vores populære afrapporteringskursus og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis. Kurset holdes den 20. november 2019 i København.

Indhold
Kurset sætter fokus på den økonomiske afrapportering af Horizon 2020-projekter. Gennem oplæg og øvelser ruster vi dig til at opfylde de krav og regler, der er til afrapportering. Vi kommer til at arbejde med følgende emner: Sammenhæng mellem økonomisk og teknisk afrapportering, hvornår omkostninger er støtteberettigede, gennemgang af de forskellige kategorier af omkostninger, timesatsberegning, krav til tredjeparter, tidsfrister, dokumentationskrav og revision og typiske fejl. Kurset er relevant for langt de fleste projekttyper under Horizon 2020. Hvis du ønsker at komme i dybden med de finansielle regler for Marie Skłodowska-Curie Actions, så anbefaler vi dog, at du ser vores webinarer om Marie Skłodowska-Curie Actions (ufm.dk/h2020/webinar).

 

TILMELD DIG
4
mar
2019

Webinar

Standardisering i ansøgninger til Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Christian Holstein, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, cho@ufm.dk

Tid:
04. marts 2019
Sted:
Internet
Varighed:
13:00-13:45
Pris:
Gratis

Bliv klogere på, hvilken rolle standardisering spiller i den gode Horizon 2020-ansøgning. Eksperter fra DTU og Dansk Standard vil fortælle, hvordan man konkret kan arbejde med standardisering i sin ansøgning.

Indhold
Horizon 2020-projekters bidrag til standardisering er en ”Key Performance Indicator” for Horizon 2020-programmets succes på lige fod med patenter og publikationer. Nye innovative produkter og systemer skal nemlig udvikles på linje med europæiske standardkrav til f.eks. sikkerhed, miljøhensyn, og kvalitet for at bane vej for en senere kommercialisering. På webinaret stiller vi skarpt på, hvordan du bedst opfylder evaluatorernes krav og forventninger til behandling af standardisering i de forskellige afsnit af din projektansøgning. Desuden ser vi på, hvordan du opnår en konkurrencefordel for din ansøgning ved at inddrage standardisering på den bedst mulige måde.

TILMELD DIG
2
apr
2019

Informationsmøde

’Bio-Based Industries Joint Undertaking’-opslag

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Niels Gøtke, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, nigoe@ufm.dk

Tid:
02. april 2019
Sted:
Haldor Topsøe, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby
Varighed:
14:00-17:00
Pris:
Gratis

Bliv klogere på det det offentlig-private partnerskab BBI-JU, som har fokus på en effektiv udnyttelse af bioressourcer til plastik, biokemikalier, fødevarer mv. På mødet kan du høre om støttemuligheder og stille spørgsmål til indholdet i 2019-opslaget.

Indhold
På informationsmødet stiller vi skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV’ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om finansiering til Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU). Der vil ligeledes være mulighed for at drøfte indhold og rækkevidden af det samarbejde, der er etableret mellem virksomheder i Europa i Biobased Industries Consortium (BIC).

TILMELD DIG