Det sker

Her kan du se kommende arrangementer. Du kan også tilmelde dig via TILMELD DIG-knappen i bunden af hvert arrangement.

25
apr
2019

Kursus

Den gode ansøgning til Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Maibohm Haridt, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, amma@ufm.dk

Tid:
25. april 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1402 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. + moms. Vi fremsender faktura efter kurset

Lær at skrive en god ansøgning og få del i EU-milliarderne til forskning og udvikling. Lær om Horizon 2020, opbygningen af en ansøgning og forstå EU’s ”karakterskala”. Kurset holdes den 25. april 2019 i København.

Indhold
Kursets vil sætte fokus på ansøgningsforløbet og skriveprocessen, evalueringskontekst og –kriterier og de tre hovedafsnit i en Horizon 2020-ansøgning: Excellence, Impact og Implementation. Du vil lære at sælge projektets kerneindhold, lave en hensigtsmæssig køreplan for dit projekt og ikke mindst at gøre rede for projektets effekt på samfundet. Gennem oplæg og praktiske øvelser lærer du desuden om baggrunden for Horizon 2020 og status på programmer, og hvordan man italesætter vigtige tværgående prioriteter i ansøgningen. Efterfølgende kan du omsætte viden fra kurset til en målrettet og præcis IA/RIA-ansøgning.

 

TILMELD DIG
2
maj
2019

Webinar

Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) i Horizon 2020-projekter

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Svend Rechnagel, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SR@ufm.dk

Tid:
02. maj 2019
Sted:
Internet
Varighed:
13:00-13:45
Pris:
Gratis

Vi stiller skarpt på, hvordan Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) med fordel kan integreres i Horizon 2020-projekter. David Budtz Pedersen, professor MSO ved Aalborg Universitet, vil desuden perspektivere inddragelsen af SSH i Horizon 2020.

Indhold
I Horizon 2020 er inddragelsen af samfundsvidenskab og humaniora (SSH) blevet et grundlæggende element i løsningen af de udfordringer samfundet står overfor. På trods af, at SSH udgør en væsentlig faktor i Horizon 2020, har det dog vist sig vanskelig at integrere SSH-dimensionen i projekterne. SSH-ekspertisen inddrages ofte sent i ansøgningsprocessen og får karakter af påbygning i forhold til projektet. Der er således behov for et langt tættere samarbejde mellem SSH og de naturvidenskabelige discipliner (STEM). På webinaret tager vi udgangspunkt i konkrete topics og giver eksempler på, hvordan SSH kan indgå i Horizon 2020-projekter.

TILMELD DIG
15
maj
2019

Kursus

FULDT BOOKET Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020 – Odense

ODENSE

Ansvarlig: Marlis Erichsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mer@ufm.dk

Tid:
15. maj 2019
Sted:
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. pr. deltager. Vi fremsender faktura efter kurset.

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, udregning af timesatser og betingelserne for at bruge underleverandører? Så deltag i vores populære afrapporteringskursus og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis. Kurset holdes den 15. maj 2019 i Odense.

Indhold
Kurset sætter fokus på den økonomiske afrapportering af Horizon 2020-projekter. Gennem oplæg og øvelser ruster vi dig til at opfylde de krav og regler, der er til afrapportering. Vi kommer til at arbejde med følgende emner: Sammenhæng mellem økonomisk og teknisk afrapportering, hvornår omkostninger er støtteberettigede, gennemgang af de forskellige kategorier af omkostninger, timesatsberegning, krav til tredjeparter, tidsfrister, dokumentationskrav og revision og typiske fejl. Kurset er relevant for langt de fleste projekttyper under Horizon 2020. Hvis du ønsker at komme i dybden med de finansielle regler for Marie Skłodowska-Curie Actions, så anbefaler vi dog, at du ser vores webinarer om Marie Skłodowska-Curie Actions (ufm.dk/h2020/webinar).

 

TILMELD DIG
5
nov
2019

Kursus

Den succesfulde ERC-ansøgning (engelsk)

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Anne Overgaard Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, aoj@ufm.dk

Tid:
05. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1402 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. + moms. Vi fremsender faktura efter kurset

Lær at skrive en succesfuld ansøgning, hvor du formidler din forskningsidé og dit CV på den bedste måde. En indføring i formatet samt læring fra tidligere ansøgere vil øge din mulighed for at få en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Kurset holdes den 5. november 2019 i København.

Indhold

Kurset sætter fokus på opbygningen af en ERC-ansøgning og giver dig konkrete greb, som du kan anvende i din egen ansøgning. Vi belyser, hvor i en ansøgning, der erfaringsmæssigt opstår problemer, og hvordan du løser dem. På kurset vil en evaluator og succesfulde ansøgere give dig en indføring i evalueringskriterierne samt de faktorer, der afgør skæbnen for en ERC-ansøgning. Du får klarhed over, hvad man i ERC-sammenhæng forstår ved “groundbreaking research”, “high risk/high gain” og “impact”, ansøgningens dele og hvordan du skal prioritere den tid, du bruger på ansøgningsskrivningen, de formelle ansøgningskriterier for en ERC-ansøgning, og hvad evaluatorerne lægger vægt på, hvordan du skal forberede dig, og hvad du skal fokusere på i interviewsituationen og de mere uformelle krav som gør, at du kan give din ansøgning ’kant’.

Bemærk kurset afholdes på engelsk.

 

TILMELD DIG
20
nov
2019

Kursus

Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

HOVEDSTADEN

Ansvarlig: Marlis Erichsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, mer@ufm.dk

Tid:
20. november 2019
Sted:
Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K - sal II
Varighed:
09:00-16:00
Pris:
3.000 kr. pr. deltager. Vi fremsender faktura efter kurset.

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, udregning af timesatser og betingelserne for at bruge underleverandører? Så deltag i vores populære afrapporteringskursus og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis. Kurset holdes den 20. november 2019 i København.

Indhold
Kurset sætter fokus på den økonomiske afrapportering af Horizon 2020-projekter. Gennem oplæg og øvelser ruster vi dig til at opfylde de krav og regler, der er til afrapportering. Vi kommer til at arbejde med følgende emner: Sammenhæng mellem økonomisk og teknisk afrapportering, hvornår omkostninger er støtteberettigede, gennemgang af de forskellige kategorier af omkostninger, timesatsberegning, krav til tredjeparter, tidsfrister, dokumentationskrav og revision og typiske fejl. Kurset er relevant for langt de fleste projekttyper under Horizon 2020. Hvis du ønsker at komme i dybden med de finansielle regler for Marie Skłodowska-Curie Actions, så anbefaler vi dog, at du ser vores webinarer om Marie Skłodowska-Curie Actions (ufm.dk/h2020/webinar).

 

TILMELD DIG