BAGGRUND

Det grønne opslag i Horizon 2020

Knap 7,5 milliard kroner afsætter EU til at udvikle Europa i en grøn og bæredygtig retning. Det gælder alt lige fra klimaneutrale byer over bæredygtig indpakning af vores mad til reduktion af vores personlige klimaaftryk. Få overblik over mulighederne i opslaget.

Milliarderne udmøntes via ti tematiske områder, som hver indeholder et til tre emner. Generelt udmøntes midlerne til store internationale projekter, der kan vise høj effekt af projektet for samfundet. For eksempel ved at afprøve og demonstrere en ny miljøteknologi eller ved at skabe medejerskab hos borgerne til en ny grøn løsning.

Budgettet til de forskellige tematiske områder varierer mellem 45 og 173 millioner euro. I opslaget er der fokus på de helt store projekter på op til 53 millioner euro, men det er også muligt at søge midler til mindre projekter på 2 millioner euro. Du kan i oversigten se titlerne på de ti tematiske områder, budget samt projekttype og -størrelse.

 

Oversigt over det grønne opslag i Horizon 2020

Tematiske områder

Samlet budget

(mio. euro)

Projekttype og -størrelse:

Innovation (mio. euro)


Projekttype og -størrelse:
Forskning og innovation (mio. euro)

Styrket klimaambition med fokus på udfordringer på tværs af sektorer

173

Text

10-20

Op til 53

Ren, billigere og sikker energi

186
5-30
3-6
Industri for ren og cirkulær økonomi
140

10-40

Energi- og ressourceeffektive bygninger
60

10-20

Bæredygtig og smart mobilitet

100

10-20

Fra jord til bord
74

6-12

Økosystemer og biodiversitet
80
15-25
Nul forurening og et giftfrit miljø
60
4-12
Øget viden og kendskab til gavn for
ambitionerne i den europæiske Grønne Pagt
65

Op til 12

3-13

Involvering af borgerne i overgangen til et
klimaneutralt og bæredygtigt Europa
45
3-5
3-5

Samme deadline uanset emne

Alle Green Deal-emner har deadline den 26. januar 2021.

Læs mere

Du kan læse mere om de forskellige emner under hvert af de tematiske områder og hente det nødvendige ansøgningsmateriale på Europa-Kommissionens Funding & Tenders-portal.

Klik ind på bit.ly/GreenDealopslaget

Fakta om Horizon Europe

Europa-Kommissionens næste forsknings- og innovationsprogram hedder Horizon Europe og løber fra 2021-2027.

Over 35 % af budgettet til Horizon Europe vil blive øremærket til grønne initiativer.

Europa-Kommissionen vil støtte nye grønne partnerskaber under Horizon Europe med særligt fokus på i første omgang byer, ren energi, biodiversitet, oceaner og rent vand til alle.

De første partnerskaber starter i 2021-2022.

Fire ud af fem missioner under Horizon Europe er grønne:

1. Tilpasning til klimaforandringer, herunder samfundsmæssig omstilling,

2. Sunde have, søer, kyster og indre farvande,

3. Klimaneutrale og intelligente byer

4. Sund jordbund og fødevarer.