Cookies

Lær at skrive en god ansøgning og få del i EU-milliarderne til forskning og udvikling. Lær om Horizon 2020, opbygningen af en ansøgning og forstå EU’s ”karakterskala”. Kurset holdes den 25. april 2019 i København.

Indhold
Kursets vil sætte fokus på ansøgningsforløbet og skriveprocessen, evalueringskontekst og –kriterier og de tre hovedafsnit i en Horizon 2020-ansøgning: Excellence, Impact og Implementation. Du vil lære at sælge projektets kerneindhold, lave en hensigtsmæssig køreplan for dit projekt og ikke mindst at gøre rede for projektets effekt på samfundet. Gennem oplæg og praktiske øvelser lærer du desuden om baggrunden for Horizon 2020 og status på programmer, og hvordan man italesætter vigtige tværgående prioriteter i ansøgningen. Efterfølgende kan du omsætte viden fra kurset til en målrettet og præcis IA/RIA-ansøgning.