Cookies

Den 3. februar 2020 holder Styrelsen for Forskning og Uddannelse et informationsmøde på Teknologisk Institut i Aarhus. Deltag i mødet, og bliv klogere på det det offentlig-private partnerskab BBI-JU, som har fokus på en effektiv udnyttelse af bioressourcer til plastik, biokemikalier, fødevarer mv. På mødet kan du høre om støttemulighederne og stille spørgsmål til indholdet i 2020-opslag.

På informationsmødet stiller vi også skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV’ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om finansiering fra Miljøstyrelsens grønne programmer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) samt Innovationsfondens Grand Solutions til den grønne omstilling.

Cookies

Den 10. januar 2020 holder Greater Copenhagen EU office sammen med Dansk Erhverv en iværksætterevent om muligheder for EU-støtte. Til eventet kan du møde nogle af de offentlige rådgivere, der kan hjælpe dig videre i processen og også iværksættere, der selv har prøvet at søge støttemidler fra EU. Hør også iværksættervirksomheden Be My Eyes og Radiobotics fortælle om deres erfaringer og oplevelser med at søge støtte fra en EU-pulje.

Cookies

Webinar: Indførelsen af Societal Readiness Assessment (SRA) i Horizon Europe

Cookies

På webinaret vil vi gennemgå hvad ERCs Proof of Concept-midler er, og hvordan man som forsker, der allerede har en bevilling fra ERC kan søge om disse midler.

Webinaret indledes med et oplæg af Dr Line Fredslund Volkers, call coordinator ERC Proof of Concept, ERCs Agentur. Hun vil give en introduktion til ERCs Proof of Concepts midler. Hun vil komme ind på, hvem og hvornår, under ens ERC bevilling, man kan søge. Derudover vil hun også oplyse om, hvor mange deadlines der er per år, hvilke krav der til ansøgning, og hvad midlerne kan bruges til. Desuden vil hun komme med eksempler på PoC projekter.

Derefter vil professor Anja Boisen fra DTU fortælle om, hvordan hun fik sine to Proof of Concept-bevillinger, hvordan det var at søge om dem, hvordan hun brugte dem, og hvad de har ført med sig.

Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Webinaret bliver holdt af de danske national kontaktpunkter for ERC.

Cookies

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tre videnskabelige domæner, som ansøgere kan søge indenfor. Dette webinar er del af en webinarrække, som dækker de tre videnskabelige domæner: Fysik og Ingeniørvidenskab, Life Sciences, og Samfundsvidenskab og Humaniora.

På webinaret vil vi tage udgangspunkt i ansøgningsprocessen for Fysik og Ingeniørvidenskab-ansøgninger til ERC.

Du vil få viden om og tips til at skrive en succesfuld ERC-ansøgning samt brugbar viden fra to ERC-modtagere indenfor Fysik og Ingeniørvidenskab. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Du vil kunne høre oplæg fra:

 • ERC bevillingsmodtager, professor Eugene Polzik, Københavns Universitet
 • Head of Sector for Engineering and Computer Science, Dr. Telma Carvalho, ERC’s Agentur
 • ERC bevillingsmodtager, lektor Sophie Beeren, Danmarks Tekniske Universitet

Webinaret bliver afholdt af de danske nationale kontaktpunkter for ERC.

Cookies

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tre videnskabelige domæner som ansøgere kan søge indenfor. Dette webinar er del af en webinarrække, som dækker de tre videnskabelige domæner: Fysik og Ingeniørvidenskab, Life Sciences, og Samfundsvidenskab og Humaniora.

På dette webinar vil vi tage udgangspunkt i ansøgningsprocessen for Life Sciences ansøgninger til ERC.

Du vil få viden om og tips til at skrive en succesfuld ERC-ansøgning samt brugbar viden fra to ERC-modtagere indenfor Life Sciences. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Du vil kunne høre oplæg fra:

 • Vicepræsident for ERC’s Videnskabelige Råd i Life Science domænet og ERC bevillingsmodtager, professor Jesper Svejstrup, Københavns Universitet
 • Head of Unit Life Sciences, Philippe Cupers, ERC’s Agentur
 • ERC-bevillingsmodtager, professor Amelia-Elena Rotaru, Syddansk Universitet

Webinaret bliver holdt af de danske nationale kontaktpunkter for ERC.

Cookies

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er EU’s program for fri eliteforskning. Webinaret går i dybden med samfundsvidenskab og humaniora i ERC. Det er især relevant for forskere indenfor samfundsvidenskab og humaniora, der ønsker at søge ERC.

Du vil få viden om og tips til at skrive en succesfuld ERC-ansøgning samt brugbar viden fra to ERC-modtagere indenfor samfundsvidenskab og humaniora. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Du vil kunne høre oplæg fra:

 • ERC bevillingsmodtager, professor Poul Fritz Kjær, Copenhagen Business School
 • ERC bevillingsmodtager, lektor Laura Vang Rasmussen, Københavns Universitet
 • Head of Sector Humanities, Alice Rajewsky, ERC’s Executive Agency.

Cookies

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er EU’s program for eliteforskning. Webinaret går i dybden med, hvordan du som forsker eller rådgiver er bedst klædt på til at søge ERC-midler. Webinaret vil blive afholdt på engelsk.

Indhold

Vi vil tage udgangspunkt i ansøgnings – og bedømmelsesprocessen for Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Starting Grant og Consolidator Grant, der henholdsvis retter sig mod forskere, som har haft deres ph.d. grad i 2 – 7 år og 7 – 12 år.

Du får viden om og tips til at skrive en succesfuld ERC-ansøgning og brugbar insiderviden fra en evaluator. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og drage nytte af deres erfaring på området.

Oplægsholderne vil være modtager af ERC Starting Grant, Klinisk Lektor Bo Chawes, Københavns Universitet, samt ERC-evaluator Professor Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet.

Cookies

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så lyt med, når vi stiller skarpt på planer, programmer og penge i EU til at knække cancer i Europa, og hvad initiativerne betyder for Danmark.

Fokus på webinaret

Webinaret vil give dig en indføring i EU’s nye kræfthandlingsplan og en introduktion til EU’s mission om cancer samt de forsknings-og innovationsopslag, som du vil kunne søge under dette initiativ. Opslagene offentliggøres i december.

Webinaret vil endvidere præsentere programmerne EU4Health og Digital Europe samt stille skarpt på, hvordan disse programmer skal bidrage til indsatsen mod cancer gennem støtte til e-infrastrukturer og midler til konkrete sundhedsprojekter, som aktører i Danmark kan søge.

Som afrunding på webinaret giver Kræftens Bekæmpelses forskningschef et bud på, hvad EU’s initiativer på kræftområdet kunne få af betydning for dansk kræftforskning og forebyggelsen og behandlingen af kræft i Danmark i årene fremover.

Cookies

Formålet med webinaret er at give overblik over Horizon 2020’s syv Joint Technology Initiatives (JTI’er) med industrien. JTI’erne udmønter væsentlige dele af programmets budget til forskning og innovation inden for sundhed, bioøkonomi, IT, transport og energi.

Indhold

Vi vil i løbet af webinaret komme ind på:

– Hvad der adskiller JTI’erne fra de øvrige partnerskaber under Horizon 2020

– Rationalet bag JTI’erne og deres plads i det europæiske forsknings- og innovationslandskab

– Industrisammenslutningerne bag initiativerne og initiativernes individuelle særtræk

– Hvordan JTI’ernes topics bliver til, JTI’ernes opslags- og ansøgningsprocedurer

– JTI’ernes forventede rolle i det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027).

Vi har særligt fokus på Innovative Medicines Initiatve (Sundhed), Biobased industries og Fuel Cells and Hydrogen, FCH (Brint-og Brændselsceller), som er JTI’er med stor dansk deltagelse. De øvrige partnerskaber ECSEL (elektroniske komponenter og systemer); SESAR (luftfartssystemer); Clean Sky 2 (bæredygtig luftfart) og Shift2rail (Jernbane) berøres kun lidt.

Cookies

Grundet COVID-19 situationen i Belgien har det ikke været muligt pt. at udbyde det annoncerede webinar.

I stedet henviser vi til webinarer og slides fra Europa-Kommissionens informationsdag i september om Green Deal-Opslaget. Her kan du både få indblik i den politiske baggrund for Green Deal-opslaget og dykke ned i de ti forskellige temaer i opslaget.

Målgruppe
Webinaret er åbent for alle med interesse i Green Deal-opslaget.

Via ‘TILMELD-knappen’ kommer du ind på en oversigtsside, hvor det øverste webinar omhandler tankerne bag opslaget. Herunder finder du en oversigt over de ti webinarer, som hver sætter fokus på et af de ti temaer (area) i Green Deal-opslaget.

Cookies

Luk ned for mailstrømmen, og check i stedet ind på årets store digitale konference om de nye EU-programmer. Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter Europa-Kommissionen, forskere, virksomheder, rådgivere, kommuner m.fl. stævne i en digital konference. På konferencen præsenterer, drøfter og diskuterer vi mulighederne i det nye forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe og andre nye EU-programmer. Konferencen løber over to dage.

Tema for konferencens første dag
Den 25. november har vi fokus på de nye EU-programmer inden for forskning, innovation, miljø, kultur og erhvervsudvikling og sikkerhed. Hvad er kommunernes take på den grønne omstilling, og hvordan kan den danske og europæiske dagsorden spille sammen? Hvilke muligheder er der for virksomheder i de nye programmer? Det og meget mere drøfter vi på konferencens første dag.

Målgruppe
Konferencen er åben for alle med interesse i finansiering af international forskning, innovation, miljø, kultur og erhvervsudvikling.

Tilmelding
Konferencesitet er nu åbent for tilmeldinger. Hvis du vil deltage i begge dage, så skal du tilmelde dig både første og anden dag.

Cookies

Luk ned for mailstrømmen, og check i stedet ind på årets store digitale konference om Horizon Europe. Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter Europa-Kommissionen, forskere, virksomheder, rådgivere, kommuner m.fl. stævne i en digital konference. Konferencen løber over to dage.

Tema for konferencens anden dag
Den 26. november præsenterer, drøfter og diskuterer vi mulighederne i det nye forsknings-og innovationsprogram Horizon Europe. De politiske ambitioner og perspektiver bag programmet vil blive udlagt, og der vil være debatter om nyskabelserne i programmet og fagligt fokus på blandt andet de nye klynger, missioner og partnerskaber.

Målgruppe
Konferencen er åben for alle med interesse i international forskning og innovation.

Tilmelding
Konferencesitet er nu åbent for tilmeldinger. Hvis du vil deltage i begge dage, så skal du tilmelde dig både første og anden dag.

Cookies

Overvejer du at påtage dig koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, eller er du en erfaren koordinator, der ønsker sparring med andre koordinatorer? Så kom til koordinatordag den 10. september i København.

Indhold
Er du interesseret i at prøve kræfter med koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, så vil du på koordinatordagen kunne høre om rollen fra nuværende koordinatorer. Er du en mere erfaren koordinator, så vil du kunne trække på erfaringer fra andre koordinatorer og bringe din egen viden i spil. Koordinatorer fra universiteter og virksomheder vil dele deres erfaringer, både via oplæg og via paneldebat. Derudover så vil vi se nærmere på, hvad der karakteriserer den administrative koordinator og den faglige koordinator.

En Project Officer fra Europa-Kommissionen vil på dagen komme omkring de konkrete regler for koordinator og rammerne for det praktiske samarbejde mellem koordinator og Kommissionen.

Undervejs vil der naturligvis også være rig mulighed for at netværke og videndele.

Målgruppe
Målgruppen er forskere og virksomheder, der enten er/har været koordinatorer eller overvejer at påtage denne rolle. Rådgivere er også velkommen til at deltage.

Sprog
Oplæg og diskussioner vil primært være på dansk, dog vil enkelte programpunkter foregå på engelsk.

 

Cookies

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer sammen med Aarhus Universitet til en informationsdag om de muligheder, som social-, samfunds- og humanvidenskaberne har for at søge støtte under Horizon 2020.

Indhold

I løbet af informationsdagen sætter vi især fokus på delprogrammerne ”Rummelige samfund” (SC6) og ”Videnskab med og for samfund” (SwafS) i Horizon 2020.Du vil blive præsenteret for støttemulighederne i de nye arbejdsprogrammer, der dækker den resterende del af programperioden til og med 2020, og vi kigger frem mod mulighederne i det næste rammeprogram, Horizon Europe.

Du vil desuden kunne høre om, hvordan et arbejdsprogram bliver til og om arbejdet i EU’s programkomiteer. Det danske hjemtag fra de to delprogrammer vil blive præsenteret, og du kan høre om konkrete erfaringer med at koordinere og deltage i projekter under SwafS-programmet.
Programmet giver gode muligheder for spørgsmål og dialog

Cookies

Formålet med webinaret er at give ansøgere en grundlæggende forståelse af, hvordan man opbygger en god Work Package (WP) i et Horizon 2020-projekt. Der vil være flere gode råd til struktur og udformning af WP’er.

Indhold
Vi går med det dette webinar i dybden med opbygningen af en WP og kommer med gode råd til struktur, omfang og synergi mellem WP’erne. Vi har desuden besøg af en erfaren ansøger, professor Peter Gorm Larsen fra AU, der vil komme med gode råd til processen med udarbejdelse af WP’er.

Selve forløbet i Horizon 2020-projektet er beskrevet i implementeringsafnittet i ansøgningen, og dér er Work Packages (WP) et vigtigt redskab til at vise, hvordan projektet vil blive eksekveret. Det er derfor essentielt, at man som ansøger sørger for at WP’erne i ansøgningen fremstår klare, struktureret og ikke mindst skaber tillid om, at i så fald at projektet opnår støtte, kommer det til at køre på skinne.

Webinaret henvender sig til både ansøgere og rådgivere, som gerne vil blive skarpere på, hvordan en god WP er struktureret i en Horizon 2020-ansøgning, og hvordan man sikrer den bedste proces med at udforme en WP sammen med sit projektkonsortium.

Cookies

Formålet med webinaret er at give forskere en grundlæggende forståelse af det Europæiske Forskningsråd (ERC) og få afklaret, hvorvidt det er relevant at søge midler hos ERC. Webinaret henvender sig til forskere, som er interesseret i at søge et ERC Starting, Consolidator eller Advanced grant og som har brug for yderligere information om mulighederne og ansøgningsprocessen

Indhold

Webinaret vil give forskere en generel forståelse af ansøgningsproceduren og krav ift. en ERC-ansøgning. Efter webinaret vil deltagerne kunne vurdere om de er klar til at søge ERC-midler.

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • Hvad er ERC?
 • Hvorfor skal man søge midler hos ERC?
 • Forskellige typer af ERC bevillinger
 • Hvad indeholder en ERC ansøgning
 • Hvordan kommer jeg i gang med en ansøgning?

Da ERC-bevillinger kan søges af postdocs såvel som mere erfarne forskere, er webinaret relevant for forskere som er forskellige steder i deres karriere.

Desuden er rådgivere og konsulenter velkommen til at deltage. Webinaret afholdes på engelsk.

Cookies

Dissemination, communication og exploitation er vigtige elementer i Horizon 2020-ansøgninger og -projekter. På dette webinar gennemgår vi, hvad disse dele af Horizon 2020-ansøgninger bør indeholde.

Indhold
En ansøgning til Horizon 2020 står stærkere, hvis der er en gennemtænkt plan for communication-, dissemination- og exploitation-aktiviteter, og projektet styrkes, når der skabes opmærksomhed og deles viden. På webinaret gennemgår vi, hvad communication, dissemination og exploitation-delene af en Horizon 2020-ansøgning bør indeholde,. Vi får desuden besøg af John Stian Haukeland fra Teknologisk Institut, der vil dele ud af sine erfaringer fra arbejdet med særligt exploitation i Horizon 2020-ansøgninger og -projekter. Efter webinaret vil du have større forståelse for, hvordan du kan udarbejde et stærkt communication, dissemination og exploitation-afsnit i en Horizon 2020-ansøgning. Du vil desuden kunne trække på konkrete erfaringer med processen omkring arbejdet med exploitation.

Cookies

Vi stiller skarpt på, hvordan Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) med fordel kan integreres i Horizon 2020-projekter. David Budtz Pedersen, professor MSO ved Aalborg Universitet, vil desuden perspektivere inddragelsen af SSH i Horizon 2020.

Indhold
I Horizon 2020 er inddragelsen af samfundsvidenskab og humaniora (SSH) blevet et grundlæggende element i løsningen af de udfordringer samfundet står overfor. På trods af, at SSH udgør en væsentlig faktor i Horizon 2020, har det dog vist sig vanskelig at integrere SSH-dimensionen i projekterne. SSH-ekspertisen inddrages ofte sent i ansøgningsprocessen og får karakter af påbygning i forhold til projektet. Der er således behov for et langt tættere samarbejde mellem SSH og de naturvidenskabelige discipliner (STEM). På webinaret tager vi udgangspunkt i konkrete topics og giver eksempler på, hvordan SSH kan indgå i Horizon 2020-projekter.

Cookies

Horizon 2020 er ”open to the world”. Det betyder, at EU gerne ser, at der i Horizon 2020-projekter indgår såkaldte internationale partnere fra ikke-EU lande. Dette webinar giver dig overblik over reglerne for samarbejdet med disse internationale partnere.

Indhold
Det er altid muligt for internationale partnere at være del af et Horizon 2020-projekt, men disse internationale partnere er ikke altid sikret EU-støtte til deres projektaktiviteter. Det kan være komplekst at finde den rette vej til samarbejdet og finansieringen, da partnere fra en lang række lande uden for EU er støtteberettigede, mens andre enten slet ikke kan få deres finansiering fra EU eller er omfattet af vilkår, som landene har forhandlet bilateralt med EU. Efter webinaret vil du have større forståelse for, hvordan internationale partnere kan indgå i dit Horizon 2020-projekt. Du vil vide, hvordan du læser en topic-tekst og på den baggrund identificerer muligheder for at inddrage internationale partnere i dit projekt, og på hvilke vilkår de vil indgå i projektet.