CASEINTERVIEW

Brobyggere med udsyn

Interview med Ann-Christina Lange, innovationsattaché i Tel Aviv

Danske innovationscentre og attachéer rundt om i verden bygger bro til lokale og regionale forsknings- og innovationsmiljøer. Innovations- attaché Ann-Christina Lange svarer på fem skarpe om at bygge bro mellem Danmark og Israel.

Hvordan hjælper I danske forskere og virksomheder med at finde partnere?
I innovationscentret i Israel - ICDK Tel Aviv - konkretiserer vi de strategiske indsatsområder og faglige styrkepositioner, hvor det giver mening, at danske forskere danner partnerskab med israelske forskere. De fleste af vores forskningsrelaterede aktiviteter tager sigte på, at deltagerne på et senere tidspunkt sammen søger om finansiering til projekter gennem Horizon 2020. Via tematiske workshops og seminarer i Israel og i Danmark hjælper vi danske vidensinstitutioner og virksomheder med at møde israelske partnere inden for et konkret opslag. På den måde skaber vi den indledende kontakt mellem forskere og virksomheder i Danmark og Israel og gøder jorden for fremtidigt samarbejde.

Hjælper I udenlandske forskere med at finde danske partnere?
Ja, og naturligvis særligt israelske forskere. Det sker gennem vores generelle aktiviteter, f.eks. ved matchmaking- aktiviteter under besøg fra danske delegationer. Men vi har også løbende samarbejde med vores kolleger i UFM samt gode kontakter til alle relevante miljøer i Danmark, og så benytter vi os af tætte bånd til den israelske ambassade i Danmark. Ambassaden afholder f.eks. møder og seminarer med israelske partnere i Danmark.

Hvordan kan man finde internationale partnere via innovationscentrene?
Det er altid en god idé at kontakte innovationsattachéen i det land, hvor man er på udkig efter partnere. Og så selvfølgelig holde øje med vores arrangementer på ICDK hjemmesiden og sociale medier. En anden mulighed er at organisere en delegationsrejse til landet, hvor man kan få identificeret de rette partnere og afholde de indledende møder. Her kan vi også hjælpe – både med at identificere relevante partnere og med at sammensætte et stærkt fagligt program for turen. Man er naturligvis altid velkommen til at tage en snak med vores kolleger hjemme i Danmark i UFM om, hvilke muligheder centrene tilbyder.

Hvad er innovationscentrenes styrke?
Vores styrke er, at vi har viden om og en stærk tilknytning til landenes vidensmiljøer. Vi kender landenes styrkepositioner og har tætte relationer til mange vidensinstitutioner. Dermed kan vi kvalificere valget af partnere og hjælpe med det indledende strategiske arbejde, som forskerne og virksomhederne ikke nødvendigvis selv har det store overblik over eller ressourcer til. Derudover har vi et indgående kendskab til den lokale kultur og kan fungere som oversættere af kulturelle koder.

Er vi rustede til internationalt samarbejde?
Vores oplevelse er, at danske forskere er meget opmærksomme på de positive gevinster ved internationalisering og derfor er godt rustede til at søge Horizon 2020. Vi oplever til gengæld, at videnstunge virksomheder har sværere ved at afsætte tid og ressourcer til at indgå i et længere ansøgningsforløb med internationale partnere. Og den indledende investering er ofte afgørende for, om samarbejdet strander eller bliver en succes.

Facts

Innovationscentre

De 7 innovationscentre ligger i Shanghai, Silicon Valley, München, São Paulo, Seoul, New Delhi og Tel Aviv

VIL DU VIDE MERE

img

Ann-Christina Lange

Innovationsattaché, Tel Aviv, Israel