Cookies

Overvejer du at påtage dig koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, eller er du en erfaren koordinator, der ønsker sparring med andre koordinatorer? Så kom til koordinatordag den 10. september i København.

Indhold
Er du interesseret i at prøve kræfter med koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, så vil du på koordinatordagen kunne høre om rollen fra nuværende koordinatorer. Er du en mere erfaren koordinator, så vil du kunne trække på erfaringer fra andre koordinatorer og bringe din egen viden i spil. Koordinatorer fra universiteter og virksomheder vil dele deres erfaringer, både via oplæg og via paneldebat. Derudover så vil vi se nærmere på, hvad der karakteriserer den administrative koordinator og den faglige koordinator.

En Project Officer fra Europa-Kommissionen vil på dagen komme omkring de konkrete regler for koordinator og rammerne for det praktiske samarbejde mellem koordinator og Kommissionen.

Undervejs vil der naturligvis også være rig mulighed for at netværke og videndele.

Målgruppe
Målgruppen er forskere og virksomheder, der enten er/har været koordinatorer eller overvejer at påtage denne rolle. Rådgivere er også velkommen til at deltage.

Sprog
Oplæg og diskussioner vil primært være på dansk, dog vil enkelte programpunkter foregå på engelsk.

 

Cookies

  1. Farshad Moradi: Søg EUopstart. Det gjorde jeg med begge mine projekter, og det hjalp meget til at komme i gang.
  2. Niels Henrik Pontoppidan: Du skal prioritere midler til projektledelse meget højt og sikkert allokere en del overheads til denne opgave. Det giver mulighed for at ansætte en projektleder på fuld tid og den nødvendige interne support og sparring.
  3. Aleksander Krag: Arranger et face to face-møde med dine partnere tidligt i ansøgningsprocessen, så I er enige om indholdet i ansøgningen. For det I skriver i ansøgningen, er også det I kommer til at lave.
  4. Ernst Jan de Place Hansen: Få en person eller et kontor til at tage styringen på den administrative del af koordinatorrollen.
  5. Berit Lilienthal Heitmann: Overvej at søge partnerskaber med store internationale organisationer. Det giver et stort netværk og nemmere adgang til at kommunikere projektet ud.
  6. Pär I. Johansson: Vær pragmatisk. Gå ikke kun efter at opnå optimale løsninger for dig som koordinator – gå efter løsninger, der understøtter projektets formål. Husk at opgaver kan løses på mange måder. Udvis respekt for dette.
  7. Rikke Bergman: Hav en tydelig ansvarsfordeling i projektet.
  8. Cathrine Hasse: Gode studentermedhjælpere gør virkelig meget godt for et projekt.

 

 

 

Cookies

En koordinator skal holde fast i mange tråde i et Horizon 2020-projekt. En af de vigtige tråde er at udarbejde afrapporteringerne om projektet til EU’s Project Officer, som også hjælper til med, at projektet følger den plan, der er lagt.

En Project Officer (PO) er en administrator, der er ansat af EU, som holder hånd i hanke med milepæle, leverancer og resultater. Det er den person i EU, der er tilknyttet det enkelte projekt, og som koordinatoren derfor rapporterer til og kommunikerer med.

Der vil også være tilknyttet en financial officer, som kigger projektets regnskaber efter, men det er PO, koordinatoren har mest kontakt med. Oftest vil PO være fagligt funderet og vil via sin faglige ekspertise understøtte, at projektet har den rette forskningsmæssige højde.

 

“En af de vigtigste opgaver som Project Officer er kommunikation om projektet – især med koordinator. ”

Skriv med, ring til og mød PO
Hvordan kan man så være i kontakt med sin PO? Det er forskelligt, hvordan en PO ønsker at kommunikere med koordinator. Men tag snakken i begyndelsen af projektet. Det kan være via mail, telefon, ansigt til ansigt eller jævnlige telekonferencer. Behovet kan også ændre sig undervejs.

Officielt henvender koordinatoren sig til projektets PO via det såkaldte ”Communications Centre” på EU’s ansøgnings- og projektportal - Funding & Tenders portalen. Her er også en ”Request Amendment” knap, hvis man har brug for at bede om en ændring i tilskudsaftalen. Dette er koordinatorens formelle kommunikationsvej og -kanal med sin PO.

Men det er vigtigt at huske, at bag den elektroniske brugerflade sidder et menneske, hvis målsætning er, at projektet lykkes. Og som flere af koordinatorerne i dette EUindblik har erfaret, er det en rigtig god idé at have en løbende uformel dialog med sin PO. Og netop dialog værdsætter PO højt:

”En af de vigtigste opgaver som Project Officer er kommunikation om projektet – især med koordinator. Der er udviklet mange redskaber til at understøtte monitorering og ledelse af projektet, men effektiv kommunikation er nøglen til et succesfuldt projekt,” fortæller Katerina Malakoudi, Project Officer, Europa-Kommissionen.

Hold PO orienteret
Det er ikke altid, at det er muligt at gennemføre projekter helt som planlagt, og for at imødekomme dette er muligheden for ændringer også skrevet ind i tilskudsaftalen. Derfor er det en rigtig god idé at orientere PO tidligt, hvis der er noget, som ikke går efter planen. Så kan PO være med i dialogen om, hvilken vej projektet skal gå for at få størst mulig succes.

På denne måde føler PO sig også forsikret om, at projektets deltagere forholder sig konstruktivt til ændringer og justerer planen med rettidig omhu. Det kan nogle gange være, at der er en nemmere administrativ løsning på en udfordring end forudset. Dette kan PO hjælpe med at afklare, så brug PO konstruktivt ved udfordringer.

Hjælpende hænder i Danmark

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Rådgiver om Horizon 2020 fra ansøgning over gennemførelse til projektafslutning. Kontakt os via eurocenter@ufm.dk eller find rådgiver på ufm.dk/h2020/vejledning.

Universiteternes og organisationernes EU-rådgivning

Universiteterne og mange større organisationer har egne EU-rådgivere eller -kontorer, som yder support og sparring om Horizon 2020. Undersøg mulighederne og brug dem i processen.

EU-DK Support

Herudover tilbyder en række offentlige organisationer gratis rådgivning om bl.a. Horizon 2020. Find din lokale rådgiver på eusupport.dk.