Cookies

I Danmark betragter vi os ofte som et grønt foregangsland, som viser vejen for vores europæiske nabolande, når det gælder klima, miljø og biodiversitet. Og det selvbillede holder, når vi kigger på det grønne hjemtag fra Horizon 2020.

Tal om Danmarks grønne deltagelse i Horizon 2020

Grøn sammenligning

I Danmark sammenligner vi os ofte med lande som Sverige, Holland, Østrig og Tyskland. Ser vi på de nyeste grønne tal i Horizon 2020, opnår cirka hver femte ansøgning fra de fem lande finansiering til deres projekt, så her er stillingen mellem landene stort set uafgjort. I gennemsnit er succesraten for ansøgninger på tværs af alle programmer i Horizon 2020 cirka 13 %, så ansøgere i de fem lande er alle dygtige til at opnå finansiering fra EU til deres grønne forsknings- og innovationsprojekter.

Ser vi nærmere på, hvor mange ansøgninger de fem lande får godkendt, ligger Tyskland i spidsen efterfulgt af Holland, Sverige, Østrig og til sidst Danmark. Men her vil den vågne læser bemærke, at den sammenligning er lidt unfair overfor mindre lande. Tager vi derfor et kig på hjemtag af midler i forhold til befolkningstal, så bliver der byttet rundt på rækkefølgen. Nu er Danmark i front efterfulgt af Holland, Østrig, Sverige og Tyskland.

Højere grønt hjemtag

Målet for Danmarks succes i Horizon 2020 bliver oftest opgjort som den procentvise andel af de samlede udbudte midler fra programmet, som Danmark hjemtager. På tværs af alle programmer er den andel for Danmarks vedkommende 2,57 %, men ser vi på det grønne område alene, gør Danmark det faktisk endnu bedre. På det grønne område er hjemtagsprocenten 2,62 %.

Siden Horizon 2020’s start har Danmark opnået finansiering til 2211 projekter, heraf er 574 inden for det grønne område. Det betyder, at hver fjerde ansøgning med dansk deltagelse, der opnår støtte fra Horizon 2020, er grøn.

Land

Antal godkendte ansøgninger

Succesrate

Hjemtag pr. mio. indbygger

Danmark

574

20 %

518 mio. kr

Holland

1255

21 %

515 mio. kr

Sverige

777

21 %

399 mio. kr

Tyskland

2020

19 %

214 mio. kr

Østrig

769

21 %

415 mio. kr

Om det grønne datasæt

Data omfatter Horizon 2020-programmerne ’Klima og miljø’ samt ’Energi’, da programmernes fokus falder ind under definitionen på grøn forskning anvendt i Forsk2025’s Grøn Vækst og Uddannelses- og Forskningsministeriets grønne forskningsstrategi.

Hertil kommer topics markeret med RIO-markørerne ’Climate’ og ’Biodiversity’, som går på tværs af Horizon 2020’s programmerne, herunder Transport og Bioøkonomi. Beskrivelse af RIO-markørerne, som Europa-Kommissionen anvender, findes på bit.ly/riomarkers.

Datasættet er baseret på Europa-Kommissionens Ecorda-ansøgningsdatabase.

Det har ikke været muligt at inkludere ansøgninger under Horizon 2020’s bottom-up programmer Marie Skłodowska-Curie samt Det Europæiske Forskningsråd, da deres bidrag til RIO-målsætningerne først identificeres på projektniveau.

Data er trukket fra Europa-Kommissionens Ecorda-ansøgningsdatabase per marts 2020. Se flere tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020 på ufm.dk/h2020/tal.

Cookies

Dan Børge Jensen fra Københavns Universitet er en af de unge forskere, der allerede i første forsøg har haft succes med en ansøgning til Horizon 2020. Nu åbner nye døre sig, og dette første projekt om klimavenlig og intelligent fødevare-produktion skubber for alvor forskerkarrieren i den rigtige retning.

Dan Børge Jensen er systembiolog med ekspertise i store datasæt og maskinlæringssystemer. Han har en ph.d. fra Københavns Universitet i 2016, hvor han begyndte at arbejde med data fra levende dyr og med at modellere data, som bliver indsamlet via sensorer og videokameraer f.eks. i svinebesætninger og derefter bliver omsat til matematiske, dynamiske modeller. Det har han arbejdet med lige siden, for det er en teknologi, som er afgørende for udvikling af et tidssvarende, højteknologisk landbrug, hvor grønne klimahensyn og økonomiske vækstmuligheder går hånd i hånd.

“Ved at sammenligne videodata fra en svinestald, kan vi se mønstre, som afslører dyrenes vækst og adfærd, om grisene er sunde, eller om der er noget galt,” fortæller Dan Børge Jensen. Når data så bliver indlæst i en computer, og computeren lærer at monitorere, sammenligne videodata og se ændringer i mønstre (machine vision), så kan landmanden hurtigt få besked, hvis grisene begynder at ændre adfærd, eller når de har nået deres slagtevægt, uden at landmanden skal bruge tid i stalden. Det er denne ekspertise, som Dan Børge Jensen bringer med ind i projektet CYBELE, og som er baggrund for, at han blev inviteret med, da konsortiet skulle samles og ansøgningen skrives i 2017. Det var en kollega på hans daværende arbejdsplads i Holland, som trak ham med ind i projektet. Siden har han taget projektet og bevillingen med til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Big Data til fremtidens fødevareproduktion

CYBELE er et af de helt store projekter i Horizon 2020 med 31 partnere fra 11 forskellige lande og en bevilling på godt 93 mio. kr. fra IKT-programmet. Dan Børge Jensen er med sit arbejde med levende grise en af i alt ni demonstrationspartnere, som tilsammen dækker store dele af fødevareproduktionen fra agerjord til dambrug. Omdrejningspunkt for projektet er tre super-computere, der fungerer som Big Data HPC-platform (high performance computing) for projektets partnere. Her træner projektpartnerne de maskinlæringssystemer, som projektet arbejder med. Fremtidsperspektivet er, at f.eks. landmænd med den nye højteknologi kan optimere deres griseproduktion samtidig med, at de kan øge dyrevelfærd og minimere ressourceforbruget – alt sammen til gavn for klimaet og den grønne omstilling.

Opmærksomhed og personlig bonus

Den unge forsker har en hel stribe af gode grunde til, at han er glad for at være med i forskningsprojektet. Dels er der masser af positiv opmærksomhed om projektet fra Dan Børge Jensens arbejdsplads og nærmeste kolleger. En opmærksomhed, som også har udløst en personlig kontant bonus. For, som Dan Børge Jensen siger: “det bliver værdsat, at man trækker penge hjem.” Dels har CYBELE-projektet også direkte betydet, at forskeren rejser til Australien i 2021. Down Under skal han samarbejde med en forskergruppe, der arbejder med machine vision inden for radiologi. “Jeg kommer til lære en frygtelig masse af at arbejde sammen med dem. Jeg får ny viden og indsigt i nye metoder, som jeg kan bruge til at videreudvikle machine vision inden for husdyrproduktion,” fortæller Dan Børge Jensen og fortsætter: “Jeg er den eneste, der arbejder med den slags her i min sektion, så jeg har ikke nogen at sparre med til daglig. Det får jeg der.”

Netværk og samarbejde løfter karrieren

Dan Børge Jensens egen forskning har fået et godt skub fremad gennem deltagelsen i CYBELE. Mens han foreløbig primært arbejder alene og fokuserer på en begrænset brug af machine vision, blandt andet som værktøj til at vurdere vægten på grisene, så kan han se frem til at få hjælp fra en postdoc til det videnskabelige arbejde. Og så vil han blandt andet i gang med at arbejde med en udvidet brug af machine vision som værktøj til at undgå halebid i svinebesætninger.

For den sektion, som Dan Børge Jensen arbejder i, har det også haft en umiddelbar og positiv effekt, at han kom hjem fra Holland med et EU-projekt i bagagen. Det har udløst en kontant bonus til sektionen, men det har også betydet, at der er kommet en større opmærksomhed på mulighederne i EU, som har betydet, at flere af Dan Børge Jensens kollegaer nu er gået i gang med ansøgninger til Horizon 2020.

“Jo flere penge man trækker hjem, jo nemmere bliver det at trække penge hjem i fremtiden.”

Adjunkt Dan Børge Jensen, Københavns Universitet

Mod på mere 

Når CYBELE slutter i 2021, håber den unge forsker at være travlt optaget af nye forskningsprojekter. Han er allerede nu med i to nye ansøgninger om data-science inden for fødevarer og landbrug: et om dataanalyse og machine learning fra jord til bord, og et andet om udvikling og spredning af sygdomme i forskellige produktionsdyrsbesætninger. Den ene ansøgning er han med i via en af de andre partnere fra CYBELE, den anden gennem tidligere kolleger i Holland. For, som Dan Børge Jensen har erfaret, så virker kendiseffekten også her: “Jo flere penge man trækker hjem, jo nemmere bliver det at trække penge hjem i fremtiden, og jo flere projekter man deltager i, jo flere bliver man inviteret til.”

FACTS
93
mio. kr i EU-støtte
31
partnere
3
års varighed

CYBELE står for “Fostering Precision Agriculture and Livestock Farming Through Secure Access to Largescale HPC-Enabled Virtual Industrial Experimentation Environment Empowering Scalable Big Data Analytics”.

Læs mere på cybele-project.eu.