NYT FRA BRUXELLES

Arbejdet med den næste strategiske plan er begyndt

Interview med Jacob Just Madsen, leder af DANRO

Den strategiske plan er den overordnede ramme, der beskriver hvilken retning og hvilke mål, Horizon Europe skal bevæge sig efter, og som forskning og innovation skal gøre til virkelighed. Planen bliver udformet i dialog mellem Europa-Kommissionen, medlemslandene og de europæiske forskningsmiljøer. I sidste ende er det den strategiske plan, der er med til at bestemme, hvordan ca. 100 milliarder kroner i direkte og indirekte forskningsstøtte prioriteres og fordeles gennem Horizon Europe hvert år.

”Den strategiske plan sikrer, at vi får strategisk helhed, og at vi får prioriteret alle de forskningsområder, vi har brug for,” forklarer chefkonsulent Jakob Just Madsen fra Danish EU Research Liaison Office (DANRO) i Bruxelles. Han fortsætter: ”Det er også i den strategiske plan, at vi beslutter, hvilke partnerskabsprogrammer og missioner, vi skal samarbejde om i EU.”

Den nuværende strategiske plan dækker perioden fra 2021 til 2024. Den næste skal dække 2025-2027, dvs. resten af Horizon Europe-programmets levetid.

Referencegrupperne skal på arbejde igen

"Arbejdet med den anden strategiske plan er lige startet. Vi er ved at se på, hvad der skal ind i den," siger Jakob Just Madsen.

“Det bliver ingen revolution, men en evolution,”

”Den nye plan skal udfylde de huller, den første plan har efterladt eller afdækket gennem projekternes resultater. Den skal også tage alle de nye ting ind, vi ikke anede noget om, da den første plan blev lagt.”

Konkret skal planen forene Europa-Kommissionens visioner, medlemslandenes interesser og forsknings- og innovationsmiljøernes status på, hvor langt de allerede er nået, og hvad der skal til for at komme længere endnu i hver enkelt klynge. Det kræver input fra de danske referencegrupper.

Dobbelt betydning

"Det er i den strategiske plan, at de store linjer bliver lagt, og hvor vi sætter kursen for, hvor vi vil hen," forklarer Jakob Just Madsen. ”De efterfølgende arbejdsprogrammer er så det værktøj, der sikrer, at vi når derhen gennem konkrete opslag og projekter.”

Referencegruppernes arbejde og input får på den måde stor betydning i to omgange, forklarer Jacob Just Madsen.

“Referencegruppernes input er vigtigt, fordi vi både kan bruge det til at aflede tendenser til den strategiske plan og praktiske forhold til opslag i arbejdsprogrammet.”

For danske forskere handler det altså om at kende sin besøgelsestid og svare, hvis man bliver kontaktet af et medlem af en referencegruppe. Når først den strategiske plan er besluttet, er det for sent at få sine gode idéer med. Og arbejdet er allerede i gang.

”Vi er begyndt at tale med referencegrupperne i forskellige tempi. Nogle er vi allerede startet med, andre går i gang i det nye år. De kommer ikke til at kede sig!”, slutter Jakob Just Madsen.

VIDSTE DU

img

Besøg det nye web-univers om Horizon Europe

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du det nye web-univers om Horizon Europe. Her får du et overblik over de forskellige programmer, information om den gode ansøgning samt aktuelt stof. Indholdet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.

img

Så er ‘Den lille uundværlige’ tilbage

Vi gentager successen med de små uundværlige pjecer om forskellige aspekter i Horizon Europe. Emnet i det første nummer i den lille uundværlige-serie er Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Pjecen gennemgår de forskellige bevillingstyper i ERC, evalueringsprocessen, giver gode råd til ansøgere og meget andet.

 

img

Ercnyt – ny nyhedsservice om Det Europæiske Forskningsråd

Er du interesseret i at søge midler til fri forskning fra ERC, eller hjælper du forskere med at søge? Så tilmeld dig vores nye nyhedsservice ercnyt og få nyt om rådet direkte i din mailboks. Ercnyt udkommer fire gange om året og ad hoc ved vigtige informationer.

img

Stor eller lille konkurrence

Efter ansøgningsfristen kan du på ansøgningsportalen ’Funding & Tender’ under hvert opslag se, hvor mange ansøgninger Europa-Kommissionen har modtaget. Find det opslag, du vil undersøge (nu angivet som Closed) og gå ned i bunden af siden. Under ’Call updates’ fremgår antal ansøgninger. Det varierer meget, om der er få eller mange ansøgninger.

img

Nyt videns- og innovationspartnerskab for de kunstneriske og kreative industrier

Partnerskabet skal bringe europæiske virksomheder, sammenslutninger, foreninger, klynger, kultur-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.m. sammen med det formål at understøtte innovation, videndeling og netværksdannelse inden for det kunstneriske og kreative felt. Partnerskabet er netop lanceret af European Institute of Technology (EIT).

Partnerskabet skal træne fremtidens kreative iværksættere og styrke innovative, kreative miljøer på tværs af regioner. På den måde bidrager det nye samarbejde til at cementere Europas kulturelle betydning og kreative kapacitet.

Opslaget er åbent og har deadline den 23. marts 2022.

img

New European Bauhaus er et tværfagligt initiativ

Formålet er en fælles indsats i Europa, hvor vi fremmer bæredygtig og inkluderende levevis og balancen og mangfoldigheden mellem bebyggede miljøer og naturen omkring os. Vi skal tænke design, arkitektur og æstetik, når vi renoverer bygninger, skaber nye energieffektive bygninger og byrum. Og vi skal tale sammen om, hvordan vi helst vil bo i fremtiden. Initiativet blev lanceret af Europa-Kommissionen i september 2021.

Bauhaus–opslag optræder på tværs af Horizon Europe i klyngeprogrammer, missioner og partnerskaber.

New European Bauhaus har sit navn fra 1920’ernes og 30’ernes Bauhaus-skole i Tyskland, hvor arkitektur og kunsthåndværk tog afsæt i æstetiske værdier i feltet mellem industrisamfund og det levede liv. Således bygger New European Bauhaus bro mellem videnskab, teknologi, kunst og kultur.