BAGGRUND

Accelerer virksomhedens innovation

Interview med Lisa Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Nyt europæisk innovationsråd og nyt program skal give virksomheders højrisiko-idéer luft under vingerne. 10 milliarder kroner er afsat til at styrke innovationen i Europa. Tilbuddet gælder også danske virksomheder.

Ser man på innovation i et globalt perspektiv, går det rigtig godt for USA og Kina – men EU halter efter. Europæiske virksomheder investerer samlet set mindre i innovation end deres amerikanske og kinesiske konkurrenter. Desuden har virksomhederne i Europa begrænset adgang til venturekapital.

Denne skævhed vil EU rette op på. Med etableringen af det kommende Europæiske Råd for Innovation (European Innovation Council – EIC) lanceres samtidig et ambitiøst program, som skal løfte europæiske innovatører op i den absolutte verdenselite. I 2019 og 2020 afprøver EU programmet under navnet EIC Accelerator Pilot. Programmet tilbyder økonomisk støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der vil udvikle og opskalere radikalt nye idéer med lovende innovationshøjde. Pilotprogrammet afløser det hidtidige SMV-instrument, som siden 2014 har været det virksomhedsrettede program i Horizon 2020.

Højrisiko-idéer med stort potentiale

Programmet EIC Accelerator Pilot støtter “high-risk, high-potential”-projekter. Der skal være tale om projekter med potentiale til at erobre markedsandele, løse samfundsmæssige udfordringer, og som samtidig resulterer i bæredygtig vækst i virksomheden. Ambitionen er, at støtten accelererer væksten i innovative virksomheder – hovedsageligt SMV’er og start-ups – og på den måde gøder jorden for flere store europæiske virksomheder i fremtiden.

“Programmet EIC Accelerator Pilot støtter ’high-risk’, ’high-potential’-projekter.”

Virksomheder kan søge op til 18,75 millioner kroner i støtte til projekter på maksimalt 2 år. Som noget nyt kan virksomheder endvidere søge om op til 112,5 millioner kroner i equity, hvilket betyder, at virksomheden afgiver en ejerandel mod at modtage EU’s investering. Blandingen af støtte og equity-investering giver helt nye muligheder for virksomheder, som med den store kapitaltilførsel kan udvikle forretningen og vækste i et højere tempo.

EIC Accelerator Pilot er et såkaldt bottom-up program. Det betyder, at virksomheder ikke skal søge midler inden for bestemte tematiske områder. EU-tilskuddet tildeles uafhængigt af virksomhedens branche eller teknologiske kompetenceområde. Det vigtigste er, at ansøgningen tydeligt viser viljen og evnen til at gennemføre et stort og ambitiøst innovationsprojekt med internationalt sigte, der samtidig adresserer et presserende samfundsproblem. Desuden skal idéen være understøttet af en solid forretningsplan til markedsintroduktion af en unik, innovativ løsning og af et stærkt team til at gennemføre aktiviteterne.

Det samlede budget for programmet i årene 2019 og 2020 er på cirka 10 milliarder kroner, hvoraf 750 millioner kroner er øremærket til equity-investering. Programmet forventes videreført i 2021 med et væsentligt større budget under Det Europæiske Råd for Innovation.

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om EIC

EIC's hjemmeside

 

Ansøgningsfrister

Der er fire deadlines i 2020: 8/1, 18/3, 19/5 og 7/10.

VIL DU VIDE MERE

img

Lisa Jørgensen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse